Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Styczeń 2024 r. był miesiącem rekordowych obrotów gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Wyniosły one 7 355 017 MWh, co oznacza wzrost o 74,8 proc. r/r oraz o 12,9 proc. względem rekordowego dotychczas czerwca 2023 r.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 2024 r. 10 399 948 MWh, co oznacza spadek o 16,5 proc. w stosunku do stycznia 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w styczniu br. na poziomie 423,41 zł/MWh i jest to wzrost o 46,88 zł/MWh w porównaniu do grudnia ub.r. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2025 (BASE_Y-25) wyniosła w styczniu 2024 r. 473,16 zł/MWh, co stanowi spadek o 57,17 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w styczniu 2024 r. transakcje o wolumenie 13 440 452 MWh, co stanowi spadek r/r o 3,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 160,80 zł/MWh i jest o 14,88 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła w styczniu br. 173,40 zł/MWh, czyli o 19,64 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w grudniu ub.r.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w styczniu br. na poziomie 1 237 354 MWh, co stanowi spadek r/r o 16,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 65,64 zł/MWh i jest to wzrost o 5,35 zł/MWh względem grudnia 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w styczniu br. o 23,6 proc. r/r, do poziomu 8 123 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 115,00 zł/toe, co oznacza wzrost względem grudnia ub.r. o 17,53 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w styczniu 2024 r. 7 355 017 MWh, co oznacza rekordowy miesięczny wolumen obrotu i zarazem wzrost o 74,8 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 14,91 zł/MWh i stanowi to spadek o 7,62 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

10 399 948

14 491 105

12 459 993

RDB (RTG)

314 403

521 874

604 109

RDN (RTG)

4 411 602

5 385 891

5 576 567

RTPE (OTF)

5 673 944

8 583 340

6 279 317

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

13 440 452

11 963 178

13 887 620

RDBg (RTG)

592 186

314 053

335 628

RDNg (RTG)

2 787 312

1 574 232

1 551 000

RTPG (OTF)

10 060 954

10 074 893

12 000 992

Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

1 237 354

1 394 116

1 477 745

zielone certyfikaty

1 213 332

1 359 098

1 434 928

sesje RPM (RTG)

198 856

323 681

504 532

sesje RTPM (OTF)

0

0

1 000

TP na RPM (RTG)

1 014 476

1 035 416

929 395

błękitne certyfikaty

24 022

35 018

42 817

sesje RPM (RTG)

15 809

22 332

37 955

TP na RPM (RTG)

8 214

12 686

4 862

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe)

Wolumen w miesiącu poprzednim (toe)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe)

RAZEM

8 123

10 155

10 635

sesje RPM (RTG)

8 063

9 394

10 573

TP na RPM (RTG)

60

761

62

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

7 355 017

2 259 484

4 207 760

OZE

7 355 017

2 259 484

4 207 760

kogeneracja

0

0

0

Źródło: tge.pl