Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Zakończył się proces rejestracji nazwy spółki PGE Energetyka Kolejowa. Od 27 kwietnia 2023 r., po wprowadzeniu zmian w KRS, spółka działa pod nową nazwą. Wcześniej, 3 kwietnia br. PGE zakończyła proces zakupu 100 proc. jej udziałów.

 

canva- Zakończyliśmy wymagane formalności związane z przejęciem spółki PGE Energetyka Kolejowa, spółka funkcjonuje pod nową nazwą. Tym samym, już oficjalnie do Grupy PGE dołączył nowy segment biznesowy. Przyspieszamy też proces integracji spółki z Grupą PGE, dzięki czemu PGE Energetyka Kolejowa będzie dalej się rozwijać, co wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej - Od 2016 roku PGE Energetyka Kolejowa przeszła szeroki program modernizacyjny, przeznaczając na inwestycje ok. 4,3 mld zł. Dotyczyły one zarówno segmentu dystrybucji, IT, administracji, jak i zakupu i modernizacji sprzętu kolejowego. Jestem przekonany, że te inwestycje będą stanowić podstawę do kolejnych działań prowadzonych już w ramach Grupy PGE i przełożą się na rozwój tego strategicznego obszaru polskiej gospodarki – dodaje Wojciech Dąbrowski.

28 grudnia 2022 roku PGE podpisała wstępną umowę zakupu udziałów spółki PGE Energetyka Kolejowa. Po spełnieniu warunków określonych w umowie wstępnej oraz po uzyskaniu zgody UOKiK, 3 kwietnia 2023 roku, PGE Polska Grupa Energetyczna sfinalizowała proces przejęcia PKP Energetyka. Tym samym Grupa PGE umocniła swoją pozycję największego producenta i dystrybutora energii elektrycznej w Polsce, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo polskiej energetycznej infrastruktury kolejowej.

Energetyka Kolejowa, w latach 2016-2022 zrealizowała inwestycje na kwotę ok. 4,3 mld zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na modernizację układów zasilania, przyłączenia nowych odbiorców energii elektrycznej, odtworzenia, rozbudowy i modernizację sieci dystrybucyjnych, a także realizację zadań z zakresu IT, administracji czy usług zakupu i modernizacji sprzętu kolejowego. Przełożyło się to na ponad trzykrotny wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych spółki.

Obecnie dysponuje ona 6 nowoczesnymi centrami sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez 52 tys. inteligentnych liczników energii (AMI). Infrastrukturę uzupełnia 814 podstacji trakcyjnych i kabin, 6 213 stacji energetycznych oraz 70 pociągów sieciowych. PGE Energetyka Kolejowa odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 3 proc. całej energii dostarczanej w kraju. Wykorzystuje do tego ok. 21,5 tys. km linii energetycznych.

Grupa PGE jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym w Polsce, liderem krajowej transformacji energetycznej i największym producentem energii ze źródeł odnawialnych. Po przejęciu PGE Energetyka, długość linii dystrybucyjnych w Grupie wzrosła do ok. 320 tys. km, wg danych pro forma za 2022 r. łączny wolumen dystrybuowanej energii wynosi ok. 41,4 TWh, a sprzedaży energii ok. 37,3 TWh.

 

Źródło: gkpge.pl; canva