Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

W październiku zanotowano wysokie obroty na rynkach spot energii elektrycznej i gazu ziemnego. Na rynku spot energii elektrycznej zawarto transakcje o wolumenie 2565378 MWh i jest to najlepszy wynik od maja br., z kolei na rynku spot gazu ziemnego obroty wyniosły 2 207 814 MWh, co stanowi najlepszy wynik od marca br.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 2022 r. 8 038 795 MWh, co oznacza spadek o 66,7 proc. w stosunku do października 2021 r. Na rynku spot energii elektrycznej zawarto transakcje o wolumenie 2 565 378 MWh i jest to najlepszy wynik od maja br. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w październiku br. na poziomie 646,32 zł/MWh i jest to spadek o 208,77 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w październiku 2022 r. 1 076,58 zł/MWh, co stanowi spadek o 705,21 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu br.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w październiku 2022 r. transakcje o wolumenie 10 375 035 MWh. Oznacza to spadek r/r o 31,5 proc. Na rynku spot gazu ziemnego obroty wyniosły 2 207 814 MWh, co stanowi najlepszy wynik od marca br. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 350,13 zł/MWh, co stanowi spadek o 551,61 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w październiku br. 805,35 zł/MWh, czyli o 165,74 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu 2022 r.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w październiku 2022 r. na poziomie 1 256 234 MWh, co stanowi spadek r/r o 37,6 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 144,37 zł/MWh i jest to wzrost o 17,64 zł/MWh względem września br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w październiku 2022 r. o 31,8 proc. r/r, do poziomu 5 789 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 085,49 zł/toe, co oznacza wzrost względem września br. o 55,77 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w październiku 2022 r. 3 187 241 MWh, co stanowi wzrost o 4,5 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 5,60 zł/MWh i stanowi to spadek o 0,34 zł/MWh w stosunku do września 2022 r.

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

8 038 795

11 882 212

24 167 983

RDB (RTG)

160 238

114 261

155 160

RDN (RTG)

2 405 140

2 292 310

2 596 603

RTPE (OTF)

5 473 417

9 475 641

21 416 220

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

10 375 035

10 154 229

15 148 229

RDBg (RTG)

381 325

248 192

686 764

RDNg (RTG)

1 826 489

1 189 344

1 387 278

RTPG (OTF)

8 167 221

8 716 693

13 074 187

Prawa majątkowe
dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)

RAZEM

1 256 234

1 425 466

2 014 376

zielone certyfikaty

1 227 993

1 390 669

1 982 451

sesje RPM (RTG)

341 171

513 685

875 030

sesje RTPM (OTF)

0

0

0

TP na RPM (RTG)

886 822

876 984

1 107 421

błękitne certyfikaty

28 241

34 797

31 925

sesje RPM (RTG)

22 954

26 455

26 088

TP na RPM (RTG)

5 287

8 341

5 837

Prawa majątkowe
dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny
(toe)

Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)

RAZEM

5 789

7 938

8 486

sesje RPM (RTG)

5 789

7 910

8 486

TP na RPM (RTG)

0

27

0

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
(MWh)

Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)

RAZEM

3 187 241

3 986 162

3 048 682

OZE

3 187 241

3 986 162

3 048 682

kogeneracja

0

0

0

Źródło: tge.pl