Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

We wrześniu 2021 r. sprzedawcę prądu zmieniło ponad 3,5 tys. klientów w gospodarstwach domowych – najwięcej w tym roku.

 

Już ponad 6,1 mln klientów w gospodarstwach domowych w Polsce korzysta z wolnorynkowych ofert sprzedawców energii elektrycznej. Oznacza to, że prawie 40 proc. odbiorców korzysta z cenników innych niż taryfy zatwierdzane przez Prezesa URE.

W 2022 r. sprzedawcę prądu zmieniło w sumie ponad 18 tysięcy odbiorców indywidualnych (grupy G). W grupach odbiorców biznesowych (grupy A, B i C) w tym czasie dokonano ponad 5,4 tys. zmian.

 

Wykres 1. Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach od września 2021 r. do września 2022 r.

 indeks1

 

Od 2007 roku – tj. od czasu, gdy jako klienci mamy taką możliwość – sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło w sumie 965 tys. odbiorców, z czego:

  • 736 tys. w grupach taryfowych G,
  • 229 tys. w grupach taryfowych A, B i C.

 

Wykres 2. Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w poszczególnych grupach taryfowych od lipca 2007 r. do września 2022 r.

indeks2

 

Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: poziom świadomości klientów i ich motywacja do zmiany, a także sama łatwość dokonania takiej zmiany (brak skomplikowanych procedur) oraz dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

 

Źródło: ure.gov.pl; fot. canva