Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Wrzesień był miesiącem z wciąż stosunkowo wysokimi obrotami energią elektryczną oraz ze wzrostem wolumenu obrotu gazem. Podobne wzrosty względem miesiąca poprzedniego oraz rok do roku Towarowa Giełda Energii zaobserwowała na rynku praw majątkowych dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu 2023 r. 13 086 615 MWh, co oznacza wzrost o 10,1 proc. w stosunku do września 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się we wrześniu br. na poziomie 530,79 zł/MWh i jest to wzrost o 13,72 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła we wrześniu 2023 r. 629,20 zł/MWh, co stanowi spadek o 5,10 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu br.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto we wrześniu 2023 r. transakcje o wolumenie 10 639 384 MWh, co stanowi wzrost r/r o 4,8 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 178,10 zł/MWh i jest o 2,21 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła we wrześniu br. 258,48 zł/MWh, czyli o 2,31 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu br.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się we wrześniu 2023 r. na poziomie 1 614 520 MWh, co stanowi wzrost r/r o 13,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 66,24 zł/MWh i jest to spadek o 63,85 zł/MWh względem sierpnia 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalały we wrześniu 2023 r. o 5,7 proc. r/r, do poziomu 7 483 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 079,63 zł/toe, co oznacza wzrost względem sierpnia br. o 29,27 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły we wrześniu 2023 r. 1 584 740 MWh, co oznacza spadek o 60,2 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 16,53 zł/MWh i stanowi to spadek o 0,50 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 13 086 615 12 639 669 11 882 212
RDB (RTG) 287 805 518 645 114 261
RDN (RTG) 5 158 678 5 181 493 2 292 310
RTPE (OTF) 7 640 132 6 939 531 9 475 641
Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 10 639 384 7 671 861 10 154 229
RDBg (RTG) 169 122 131 905 248 192
RDNg (RTG) 914 472 564 888 1 189 344
RTPG (OTF) 9 555 790 6 975 068 8 716 693

Prawa majątkowe

dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 1 614 520 1 105 142 1 425 466
zielone certyfikaty 1 570 630 1 075 314 1 390 669
sesje RPM (RTG) 325 956 538 617 513 685
sesje RTPM (OTF) 0 0 0
TP na RPM (RTG) 1 244 674 536 698 876 984
błękitne certyfikaty 43 890 29 827 34 797
sesje RPM (RTG) 31 868 22 119 26 455
TP na RPM (RTG) 12 022 7 709 8 341

Prawa majątkowe

dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe) Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe)
RAZEM 7 483 5 866 7 938
sesje RPM (RTG) 7 481 5 865 7 910
TP na RPM (RTG) 2 0,2 27

Gwarancje pochodzenia

energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 1 584 740 4 270 842 3 986 162
OZE 1 584 740 4 270 842 3 986 162
kogeneracja 0 0 0

Źródło: tge.pl