Breaking news
PILNE! Zmiana terminów targów: ENERGETICS 15 grudnia 2020, Warsaw Industry Week 3-5 listopada 2021!

Pod koniec października 2018 r. firma WePower we współpracy z estońskim operatorem systemu przesyłowego Elering dokonała udanej realizacji przełomowego projektu pilotażowego polegającego na tokenizacji energii w Estonii. Pozwoliło to na utorowanie drogi do cyfrowej rewolucji w sektorze energetycznym w tym kraju.

Inicjatywa polegająca na przekształceniu danych dotyczących produkcji i zużycia energii na blockchain na skalę krajową była częścią przełomowej współpracy między obiema organizacjami, co przyniosło pozytywne wyniki dla branży energetycznej i blockchain.

- Projekty o tej skali i ambicjach nie były wcześniej podejmowane, częściowo z powodu złożoności, ale także dlatego, że dane dotyczące energii są bardzo wrażliwe – powiedział Kaspar Karleep, dyrektor techniczny WePower. - Blockchain jest idealnym narzędziem, ponieważ jego podstawową zasadą jest zaufanie, które można wykorzystać, aby wprowadzić rewolucyjną przejrzystość w branży. Projekt pogłębi naszą wiedzę na temat blockchain jako sposobu na udostępnianie danych, torując drogę dla bardzo potrzebnych innowacji w branży energetycznej.

Estonia dostarczyła idealną infrastrukturę do tego rodzaju testów - wszystkie liczniki energii elektrycznej są licznikami inteligentnymi w zasięgu platformy wymiany danych o nazwie Estfeed. Estfeed umożliwia konsumentom pobieranie i udostępnianie swoich danych dowolnym osobom lub firmom, które wybiorą.

Projekt pilotażowy przetestował ograniczenia tej technologii. Inżynierowie WePower skutecznie poradzili sobie z wyzwaniami związanymi z przesyłaniem tak dużej ilości danych rzeczywistych do blockchain - udowadniając, że było to możliwe.

Pierwsza faza pilotowania tokenizacji pozwoliła firmie WePower zwalidować i zweryfikować logikę i procesy, które staną się rdzeniem platformy WePower. W sumie 26 000 godzin i 24 TWh danych dotyczących produkcji i zużycia energii zostało przesłanych do blockchain, tworząc łącznie 39 miliardów tokenów Smart Energy.

Jednym z kluczowych ustaleń projektu było to, że Ethereum jest wystarczająco dojrzałe, aby móc realizować umowy z wieloletnimi warunkami. Jednak, podczas gdy Ethereum jest obecnie jednym z najbardziej dojrzałych rozwiązań blockchain wspierających inteligentne kontrakty, w pełni zdecentralizowana aplikacja do autonomicznego użytkowania na dużą skalę nie jest jeszcze możliwa do zrealizowania dla celów WePower. Na razie podczas monitorowania szybkiego rozwoju Ethereum, a także innych technologii blockchain będzie wykorzystywane rozwiązanie hybrydowe.

Poprzez testowanie rzeczywistych danych WePower był w stanie zbudować podstawową, nową warstwę technologiczną dla przemysłu energetycznego. Ta nowa warstwa technologiczna pozwoli zarówno na innowacje programowe, jak i sprzętowe, które przyniosą bardzo potrzebne zmiany w sposobie funkcjonowania rynków energii - zwłaszcza jeśli chodzi o opracowywanie modeli dla bardziej efektywnej integracji rozproszonego OZE z siecią elektroenergetyczną, umożliwiając nowe interakcje między różnymi partnerami i łamanie silosów między uczestnikami rynku energii.

 

 

Źródło: businesswire