Breaking news
Targi ENERGETICS już 17-18 listopada 2020 w Lublinie! Smart-Grids.pl jako patron medialny zaprasza do udziału w wydarzeniu!

Rok 2019 był dla Energa-Operator rekordowy pod względem nowych przyłączonych odnawialnych źródeł energii (OZE). W zarządzanej przez spółkę sieci przybyło blisko 18 tys. mikroinstalacji. Oznacza to, że obecnie jest ich niemal trzy razy więcej niż pod koniec 2018 r.

Niezwykle dynamiczny przyrost nowych mikroźródeł w 2019 r. to początek procesu transformacji rynku energii. Dla dystrybutorów oznacza to konieczność jak najszybszego dostosowania sieci do dwukierunkowego przepływu energii. Przystosowanie infrastruktury do potrzeb OZE to jeden z priorytetów inwestycyjnych Energa-Operator. Firma poszukuje rozwiązań innowacyjnych, m.in. w ramach międzynarodowych projektów, takich jak Upgrid czy niedawno zainicjowany projekt EUniversal.

Łączna moc zainstalowana 28 tys. pracujących w sieci Energa-Operator mikroźródeł wynosi już około 200 MW. Większość z nich stanowi fotowoltaika, ale zdarzają się inne przydomowe elektrownie. Prąd trafiający do linii energetycznych Energi Operatora dostarcza  również 25 instalacji wiatrowych, blisko 80 elektrowni wodnych, 12 biogazowni oraz 17 mikroźródeł wykorzystujących zarówno energię słońca, jak i wiatru. W roku 2019 zainstalowana moc mikroinstalacji wzrosła o ponad 120 MW.

Szczególnie udany był ostatni kwartał 2019 roku, w którym przyłączono 7,3 tys/ mikroźródeł o łącznej zainstalowanej mocy blisko 50 MW.