Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

W branży energetycznej ze względu na jej specyfikę, związaną z koniecznością podejmowania szybkich i precyzyjnych decyzji na podstawie znacznej liczby danych, coraz większe zastosowanie znajduje sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence, AI). W kontekście wymagań energetyki, istotną kwestią jest zdolność do rozwiązywania skomplikowanych problemów obarczonych brakiem możliwości ich sprecyzowania i dużymi błędami.

FIPR 2020Metody AI, często bazujące na algorytmach heurystycznych, nie dają gwarancji wskazania jednoznacznego rezultatu, lecz stanowią efektywne źródło do generalizacji cech analizowanego zagadnienia oraz wyszukiwania wzorców w ramach nieliniowych zagadnień. AI, także okazują się skuteczne w przypadku problemów, w których występują niekompletne dane wejściowe, szumy i zakłócenia. Z tego względu rozwiązania z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych sprawdzają się w modelowaniu, kontroli procesów oraz w optymalizacji.

W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie odtworzyć wszystkich elementów analizowanego systemu możliwym jest zastosowanie sztucznej sieci neuronowej jako modelu zastępczego. Rozwiązanie to wykorzystywane jest w optymalizacji i polega głównie na uczeniu sieci przy pomocy dostępnych danych lub danych wygenerowanych z tradycyjnych modeli. W ten sposób powstaje hybrydowy system – połączenie modelu zastępczego z genetycznym algorytmem optymalizacyjnym. Modele te stosowane są w wielu dziedzinach energetyki, na przykład w projektowaniu układów elektroenergetycznych przy doborze odpowiednich generatorów oraz tworzeniu i precyzowaniu elementów sieci przesyłowej. W przypadku optymalizacji wykorzystywanych w energetyce AI, mają zastosowanie w określaniu zapotrzebowania na energię elektryczną w krótko oraz długoterminowej perspektywie, w przewidywaniu pogody (głównie nasłonecznienia i wiatru) i energochłonności budynków. W obrębie kontroli zastosowania sztucznych sieci można dopatrzeć się w monitorowaniu i diagnostyce energetycznych urządzeń, za pomocą których możliwym staje się zidentyfikowanie ewentualnej usterki jeszcze przed jej powstaniem. Tego typu rozwiązania praktykowane są głównie w elektrowniach wiatrowych.

Algorytmy stosowane w AI pomimo, że są w stanie wykonać wiele nieskomplikowanych czynności w sposób bardziej efektywny niż człowiek to nie należy jednak zapominać, że zdolności uczenia się algorytmów polegają jedynie na przetwarzaniu danych. Algorytmy nie są zdolne do wygenerowania kreatywnych rozwiązań i wskazywania nowych metod czy idei. Z tego względu mowa tu o zwiększeniu możliwości człowieka, a nie o jego zastąpieniu.

W dobie współczesnych wyzwań odnoszących się do podnoszenia efektywności konwersji, rozdziału, przesyłania i finalnego zużywania energii, wzrasta konieczność tworzenia inteligentnych systemów dystrybucji energii. Rozwój tych systemów wymusza nieustanny rozwój metod AI oraz strategii magazynowania energii. Dlatego też zagadnienie to stanowi istotny obszar dalszych rozważań, które obok zagadnień związanych między innymi z gazem ziemnym, ropą naftową, elektromobilnością czy energetyką wiatrową, zostaną poruszone na V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Konferencja organizowana jest przez Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza odbędzie się 30-31 marca 2020 roku w Rzeszowie.

Sponsor główny: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PKN Orlen S.A.

Partner Srebrny: Województwo Podkarpackie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, MPWiK Rzeszów, ML-SYSTEM, Polska Spółka Gazownictwa, Towarowa Giełda Energii, PERN.

Partner Brązowy: Gas-Trading S.A., Asseco Poland, Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Konferencji patronatu medialnego udzieliły: Polska Agencja Prasowa BiznesInteria, TVP InfoTVP3 RzeszówBiomasaBiznesAlert.pl, Centrum Informacji Rynku Energii (cire.pl),  Cng-Lng.plEnergetyka24, Energetyka, Gazeta Codzienna NowinyGazeta PolitechnikiGospodarkaPodkarpacka.plMój RzeszówNapędy i SterowanieNowa EnergiaNowiny24Polskie Radio RzeszówRadio ViaSmart-Grids.plThe Warsaw Institute ReviewTrendywenergetyce.plWiadomości Naftowe i GazowniczeWydawnictwo Seidel-PrzyweckiWysokieNapiecie.plGrupa medialna InfoRzeszównaŻywo.plRadio CentrumMiesięcznik Instalgreen-news.plEuractiv.plBiznes i StylGlobEnergiaEnergia i Recykling.

Z kolei patronat honorowy został udzielony przez: Ministra KlimatuMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Cyfryzacji, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  Prezesa Głównego Urzędu StatystycznegoSzefa Biura Bezpieczeństwa NarodowegoDyrektora Rządowego Centrum BezpieczeństwaNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodową Agencję Poszanowania Energii,  Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RPParlamentarny Zespół Energii i Klimatu, Dyrektora Central Europe Energy PartnersSzefa Biura Bezpieczeństwa NarodowegoPolskie Towarzystwo Morskiej Energetyki WiatrowejWojewodę Podkarpackiego, Marszałka Województwa PodkarpackiegoPrezydenta Miasta Rzeszowa oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.