Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

ENERGA-OPERATOR ukończyła prace związane z przebudową poligonu energetycznego w Bąkowie. Modernizacja obiektu objęła m.in. budowę hali szkoleniowej oraz dostosowanie układu służącej do szkoleń sieci, do nowych technologii PPN opracowanych i wykorzystywanych przez ENERGA-OPERATOR.

 

energaNależący do ENERGA-OPERATOR poligon energetyczny w Bąkowie to obiekt wyjątkowy i jeden z nielicznych w skali kraju, na którym energetycy mogą w sposób bezpieczny doskonalić swoje umiejętności oraz przećwiczyć, w warunkach, jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych, technologie prac pod napięciem.

W 2022 roku w Bąkowie zrealizowane zostały 142 szkolenia, w których łącznie uczestniczyło ponad 1600 osób. Tylko do końca września obecnego roku odbyło się już natomiast 156 szkoleń dla ponad 1500 energetyków. Na poligonie swoje umiejętności doskonalą nie tylko pracownicy ENERGA-OPERATOR, ale także innych podmiotów i firm.

Odbywały się na nim m.in. wspólne ćwiczenia energetyków i Straży Pożarnej w ramach współpracy nawiązanej z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Modernizacja poligonu podyktowana została rosnącymi potrzebami dot. szkoleń, jak też koniecznością dostosowania infrastruktury szkoleniowej do nowych technologii prac pod napięciem.

Nowa hala umożliwia prowadzenie równocześnie większej liczby kursów niezależnie od panujących na zewnątrz warunków. Znajdujące się w jej wnętrzu urządzenia do ćwiczeń wyposażone zostały w system zasilająco-sterujący pozwalający śledzić proces szkolenia w technologii PPN na sieci niskiego napięcia i na bieżąco wychwytywać popełnione przez kursantów błędy, które następnie omawiane są z instruktorem.

Przebudowa znajdującej się na poligonie elektroenergetycznej sieci szkoleniowej umożliwia prowadzenie ćwiczeń obejmujących zastosowanie nowych technologii PPN, opracowanych dla sieci średniego napięcia. Np. takich jak wymiana słupa przelotowego z wykorzystaniem tymczasowego słupa kompozytowego oraz prace pod napięciem na sieciach napowietrznych 15 i 20 kV metodami „z odległości”.

Ponadto przebudowa poligonu wiązała się m.in. z modernizacją istniejącego budynku, rozbudową systemu zasilająco-sterującego, wymianą ogrodzenia, a także zmianą zagospodarowania terenu i ciągów komunikacyjnych

Dzięki temu uzyskano przestrzeń, w której swobodnie można prowadzić nowe szkolenia, jakie zostały już zapoczątkowane, m.in. te dotyczące montażu osprzętu kablowego SN, czy też szkolenia podstawowe dla nowozatrudnionych elektromonterów.

 

Źródło: energa-operator.pl