Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

Rozwiązania Demand Side Response (DSR) są zmianą podejścia do funkcjonowania rynku energetycznego. W tradycyjnym rozumieniu modelu działania sytemu odbiorca energii płaci za otrzymaną energię. W modelu DSR sytuacja ulega istotnej zmianie: aktywny odbiorca otrzymuje wynagrodzenie/profity za to, aby zechciał na wezwanie operatora systemu energetycznego zrezygnować na pewien czas z korzystania z części lub nawet całości zamówionej energii. Głównym celem rynku DSR jest zwiększenie stabilności krajowego lub lokalnego systemu elektroenergetycznego.

dsmBiorący udział w DSR odbiorcy energii, rezygnując na wezwanie operatora systemu z całości lub części swojego zapotrzebowania na energię, zwiększają moce rezerwowe w systemie elektroenergetycznym, które z kolei umożliwiają operatorowi zabezpieczenie całego systemu np. przed poważnymi awariami. Obecnie polski OSP - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pracuje nad implementacją DSR poprzez stworzenie propozycji dla uczestników Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, którzy wyraziliby gotowość przesunięcia, redukcji lub generacji energii na potrzeby własne w celu odciążenia KSE.
W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w seminarium "Demand Side Response - klient, rynek, technologia", które odbędzie się 12 października 2017 r. w Warszawie.
Do udziału w wydarzeniu będziemy zapraszać:

  • Przedstawicieli sektorów energetycznego,ciepłowniczego

  • Podmioty z rynku energetycznego, w szczególności prowadzące działalność w charakterze OSP/ OSD

  • Firmy zajmujące się obrotem energią elektryczną

  • Administrację publiczną, przedstawicieli instytucji polskich i europejskich

  • Dostawców produktów i rozwiązań technologicznych

  • Firmy doradcze i inżynieryjne

  • Przedstawicieli instytucji finansujących inwestycje energetyczne

  • Instytucje naukowo-badawcze

Więcej informacji na http://cbepolska.pl/pl/seminarium-dsr.html i pod nr telefonu: +48 22 82 77 123

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Seminarium!