Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

7 października 2021 r. w godz. 15:00-16:00 odbędzie się bezpłatne seminarium on-line "Taksonomia – nowe obowiązki i praktyczne podejście do circular economy" zorganizowane przez Deloitte.

 

canva

Taksonomia

Od 2022 roku obowiązywać będą ujawnienia w zakresie Taksonomii wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Znane są już dwa akty delegowane, które już teraz nakładają nowe obowiązki, w tym również na firmy związane z gospodarką odpadami. Do końca roku mają zostać również opublikowane kolejne akty delegowane, w tym Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, co sprawia, że już dziś należy przyjrzeć się działaniom, które uznane zostaną za taksonomiczne w drodze do zamykania obiegu.

 

Zakres webinaru

Podczas webinaru omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Kontekst unijnych ambicji klimatycznych oraz aspekty wdrożenia Rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
  • Czym jest Taksonomia UE i jak przygotować się do jej wdrożenia?
  • Wyzwania związane z raportowaniem obrotu, nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych dotyczących "zielonych" i "cyrkularnych" działalności
  • Założenia obecnych i planowanych aktów delegowanych w kontekście przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego

 

Grupa docelowa

Webinar skierowany jest do:

  • Liderów odpowiedzialnych za przygotowanie firmy na wyzwania związane z przejściem na gospodarkę w obiegu zamkniętym
  • Osób chcących lepiej zrozumieć implikacje biznesowe wynikające z wytycznych dotyczących circular economy
  • Osób odpowiedzialnych za kwestie związane z gospodarką odpadami i Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta
  • Osób odpowiedzialnych za kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz public affairs w firmach
  • Osób zarządzających firmami szczególnie narażonymi na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu

 

Rejestracja na webinar

https://pl.register-deloittece.com/forms/registration.html?webid=296

 

Źródło: deloitte.com; fot.: canva