Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Już 13 września 2022 r. podczas konferencji podsumowującej rok prac Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji odbędzie się debata z udziałem członków podgrupy ds. energetyki pt. "Wykorzystanie AI w walce z kryzysem energetycznym".

 

debataGRAI

Debata "Wykorzystanie AI w walce z kryzysem energetycznym" skupiać się będzie wokół szans, jakie daje sztuczna inteligencja w sektorze energetycznym w kontekście wyzwań na najbliższą dekadę. Eksperci omówią wyzwania, jakie niesie ze sobą kryzys energetyczny oraz metody ich pokonywania, włączając w to planowanie i wdrażanie strategii długoterminowych.

Wykorzystanie AI w walce z kryzysem energetycznym to debata, która będzie skupiać się będzie wokół szans, jakie daje sztuczna inteligencja w sektorze energetycznym w kontekście wyzwań na najbliższą dekadę. Eksperci omówią wyzwania, jakie niesie ze sobą kryzys energetyczny oraz metody ich pokonywania, włączając w to planowanie i wdrażanie strategii długoterminowych. Zwrócą uwagę na potencjał, jaki dają ogromne ilości danych przechodzących przez ten sektor i możliwości, jakie daje przemyślane wdrażanie technologii AI. 

Ponadto, uczestnicy zastanowią się nad kluczowymi kompetencjami cyfrowymi, które powinny być budowane wewnątrz organizacji w przemyśle energetycznym.

Więcej informacji oraz aktualna agenda NA STRONIE WYDARZENIA.

Zapraszamy do rejestracji NA STRONIE REJESTRACYJNEJ.

 

 

Sesję poprowadzi Izabela Żylińska, a w panelu udział wezmą Patrycja Protasiewicz-Wróbel, Ireneusz Wochlik, Tomasz Klekowski oraz Piotr Mechliński

  • Izabela Żylińska. Magister inżynier robotyki. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, kierunek Automatyka i Robotyka oraz Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania w Gospodarce. Posiada ponad 15 lat doświadczenia na rynku wydawniczym jako m.in. pomysłodawczyni, wydawca i redaktor naczelna branżowych czasopism i portali. Organizatorka wydarzeń branżowych, w tym cyklu Konferencja „Inteligentna Energetyka”. Z branżą energetyczną związana od ponad 10 lat. W 2021 r. nominowana do nagrody „Energia Kobiet” przez kapitułę pierwszej edycji konkursu „Kobiety Energetyki 2021”. Od grudnia 2013 r. do sierpnia 2020 r. działała jako Reprezentantka KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W tym przez 6 lat była członkiem Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej nr 1 ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności przy PKN. Członek–Założyciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki (2015–2016), a także Członek–Uczestnik Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie (2015–2018).
  • Patrycja Protasiewicz-Wróbel. Prawniczka, menedżerka, ekspertka w dziedzinie sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów biznesowych oraz transformacji cyfrowej przedsiębiorstw z sektora energetycznego. Aktualnie pracownik Polskiej Spółki Gazownictwa, w której kieruje jednostką odpowiedzialną za automatyzację procesów biznesowych. Doktorantka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
  • Dr inż. Ireneusz Wochlik. Biocybernetyk, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji. Współzałożyciel i CEO Aigorithmics sp. z o.o., członek Zarządu Fundacji AI Law Tech, wykładowca w ramach studiów podyplomowych Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. W latach 1997-2016 pracował w Akademii Górniczo Hutniczej, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na stanowisku adiunkta. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych. Efekty swoich prac naukowych zamieścił w ponad 50 publikacjach. Prelegent na szeregu konferencjach naukowych i biznesowych. Od przeszło 20 lat zajmuje się analizą danych oraz tworzeniem inteligentnych rozwiązań wpierających biznes. Specjalizuje się w szeroko rozumianych procesach transformacji cyfrowej, jak również w zaawansowanej analizie danych opartej o narzędzia klasy Big Data, Machine Learning i Deep Learning.
  • Piotr Mechliński. Absolwent Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, wykładowca MBA Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Zawsze głodny nowej wiedzy, uczestnik wielu szkoleń uniwersyteckich Cambridge, Harvard i MIT. Posiada 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu i konsultingu w branży nowych technologii. Przez większość kariery zawodowej związany z obszarem zaawansowanej analityki danych i sztucznej inteligencji, zdobywający doświadczenia w tym zakresie w SAS, Microsoft, Teradata i IBM. Obecnie pełni rolę przedstawiciela Polski w zakresie sztucznej inteligencji w unijnej organizacji Digital Europe w Brukseli i partnera w Deloitte prowadzącego praktykę Risk Analytics & Applied AI.
  • Tomasz Klekowski jest ekspertem i popularyzatorem tematyki cyfrowej transformacji gospodarki i wpływu technologii na społeczeństwo. Jest z jednym z nielicznych liderów polskiego ekosystemu nowoczesnych technologii o wszechstronnym doświadczeniu rynkowym, szerokim doświadczeniu międzynarodowym i dużym zaangażowaniu w działalność organizacji branżowych i gospodarczych. Działa na rzecz gospodarki będąc Członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości wspiera Konfederację Lewiatan i Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan. Jest członkiem oraz ekspertem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, Ambasadorem i Członkiem Kolegium projektu PoLAND of IT Masters. Uczestniczy w pracach GRAI (Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji) jako lider jednej z podgrup. Współpracuje z think tankami w Polsce i zagranicą. Prelegent, mówca i moderator dyskusji o roli technologii w gospodarce i współpracy IT z innymi branżami. Wspiera startupy i fundusze VC. Autor raportów i artykułów poświęconych wykorzystaniu technologii w gospodarce, przedsiębiorstwach i w społeczeństwie. Wykładowca studiów magisterskich, podyplomowych i MBA. Poprzednio odpowiadał za rozwój rynku w segmentach technologii Data Center i Internetu Rzeczy w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w firmie Intel, zarządzając zespołem zajmującym się miedzy innymi: sztuczną inteligencją, analityką danych, technologiami chmurowymi, HPC, 5G oraz cyberbezpieczeństwem. Wcześniej kierował organizacją Intela w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Źródło: gov.pl