Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Już 8-9 listopada 2023 r. w The Westin Warsaw Hotel odbędzie się 38. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 8. OZE POWER.

 

mmcPrzedstawiciele zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, administracji rządowej, politycy, eksperci, przedstawiciele świata nauki oraz członkowie izb gospodarczych i stowarzyszeń branżowych po raz drugi w tym roku spotkają się, aby tym razem przeanalizować priorytety i wyzwania sektora energetycznego w Polsce po jesiennych wyborach.

Kongres zainguruje blok tematyczny poświęcony przyszłości polskiego sektora energii. Podczas debaty eksperci omówią kierunki i zakres transformacji sektora, planowanie, strategie i współpracę międzynarodową w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, rozwój polskich firm, fuzje i przejęcia w sektorze energetycznym, pakiet Fit for 55, rolę Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego oraz wysuną prognozy na 2024 r. Kolejnym ważnym obszarem tematycznym 38. edycji EuroPOWER będzie rozwój sieci jako warunek niezbędny dla upowszechniania OZE. Skomentowane zostaną m.in. zagadnienia związane z realizacją Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki, budową powszechnego, rozproszonego systemu magazynowania energii, potencjałem magazynów produktowych, technologiami i rozwiązania magazynowania energii dla sektora OZE oraz poprawą efektywności i wykorzystania istniejących zasobów sieci.

Następnie prelegenci zastanowią się nad tym jak realizować ekologiczną transformację energetyczną i zapewnić zrównoważony rozwój. Pojawią się wątki dotyczące budowania bezpieczeństwa energetycznego w technologiach rozproszonych, poprawy sterowalności technologii OZE, gospodarki wodorowej, rozwoju energetyki wiatrowej, zrównoważonego rozwoju OZE, a także rozwoju energii jądrowej w Polsce. Omówiona zostanie transformacja w ciepłownictwie – główne czynniki warunkujące kierunek i tempo transformacji ciepłownictwa komercyjnego, perspektywa i rola ciepłownictwa systemowego, elektryfikacja ciepłownictwa, poprawa efektywności energetycznej w budynkach i systemach ciepłowniczych oraz rozwój inteligentnych sieci ciepłowniczych. Nie zabraknie komentarza odnośnie digitalizacji sieci ciepłowniczej.

Dzień drugi kongresu wyłoni tematy związane z szansami i zagrożeniami jakie niesie rozwój cyfryzacji w energetyce. Eksperci rozważą zagadnienia efektywnego finansowania transformacji energetycznej m.in. w ujęciu strategii cyberbezpieczeństwa dla sektora energetycznego, cyfryzacji i automatyzacji zakładów energetycznych oraz zarządzania danymi. Kolejnym zagadnieniem agendy będą nowe instrumenty w finansowaniu sektora energetycznego. Prelegenci pochyla się nad kwestią wyzwań związanych z ESG, które będą miały największy wpływ na polską branżę odnawialną w najbliższej przyszłości oraz tym jakie działania należy podjąć, aby im sprostać, ocenią opłacalność projektów energetycznych, przeanalizują ubezpieczenia dla sektora energii, modele finansowania dla ciepłownictwa systemowego oraz nowe modele biznesowe w sektorze energii.

Pod dyskusję poddane zostanie upowszechnianie biogazowni. Omówione zostaną m.in. czynniki wpływające na wydajność produkcji biogazu i biometanu, potencjalne korzyści i wyzwania związane z integracją biogazu i biometanu z innymi źródłami energii odnawialnej, technologiczny rozwój bioenergii. Konferencję zakończy debata na temat efektywności energetycznej w polskiej gospodarce, w tym strategii, narzędzi i najlepszych praktyk.

W gronie prelegentów 38. EuroPOWER & 8. OZE POWER wystąpią m.in.:

 • Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Michał Perlik, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Klimatu, Energa S.A.
 • SylwiaKoch-Kopyszko Prezeska Zarządu, Stowarzyszenie Zielony Gaz dla Klimatu
 • Leszek Chwalik Wiceprezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
 • Emil Andryszczyk, Dyrektor Biura Digitalizacji Produkcji, ORLEN S.A.
 • Leszek Mańk, Prezes Zarządu, PGNIG BIOEVOLUTION
 • Ewa Sikora, Dyrektorka Pionu Usług Dystrybucyjnych, ENERGA-OPERATOR S.A.
 • Michał Skorupa, Prezes Zarządu, Elektrotermex Sp. z o.o. Grupa Viessmann
 • RobertZasinaDyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Majątkiem, TAURON Polska Energia S.A.

EuroPOWER i OZE POWER to platforma dialogu będąca miejscem konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży. Celem, który przyświeca konferencji jest merytoryczna debata skupiona na aktualnej sytuacji ekonomiczno-politycznej, w tym wyzwaniach sektora energetycznego i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe. Więcej na www.mmcpolska.pl.

 

Smart-Grids.pl zostało Patronem Medialnym.