Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Periodyk Smart Grids Polska i związana z nim witryna internetowa – to jedna z wielu możliwości poszerzania wiedzy o stanie i rozwoju polskiej elektroenergetyki. Ale z tych licznych medialnych wydawnictw dostępnych w publicznej przestrzeni - Smart Grids Polska zasługuje na szczególną uwagę. Po pierwsze – ma już swoją wieloletnią historię. Po drugie – jest swoistą egzemplifikacją pasji i profesjonalizmu Redaktor Naczelnej i licznego grona jej współpracowników. Po trzecie – koncentruje się na zagadnieniach szczególnych – z jednej strony niby wycinkowych, z drugiej zaś – ciągle niedocenianej w Polsce sile motorycznej rewolucji w elektroenergetyce. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż inteligentne sieci to nasza wspólna przyszłość, gwarancja naszego bezpieczeństwa energetycznego i codziennego komfortu nas wszystkich jako odbiorców energii.

Jestem czytelnikiem Smart Grids Polska niemal od samego początku, czyli od 2012 roku. Stałym prenumeratorem zostałem w 2013 roku, uzupełniając swoją prenumeratę o pierwsze numery kwartalnika. Tę papierową wersję darzyłem szczególną sympatią, bowiem mając z nią do czynienia – nie tylko uzupełniałem swoją wiedzę o najważniejsze aktualności z zakresu smart grids, ale także ulegałem urokowi tradycyjnej lektury, związanej z kartkowaniem, zapachem farby drukarskiej i czuciem ciężaru wydawnictwa - w dłoni ciężaru fizycznego, zaś w głowie – ciężaru i wartości merytorycznej. Pomimo tego, z biegiem czasu, poprzestałem na wersji elektronicznej wydawnictwa, dojrzewając zarówno do bycia smart, jak i neutralnym klimatycznie.

A tą drogą wszak podąża Smart Grids Polska ze swoją Redaktor Naczelną na czele. Życzę jej zatem wytrwałości i odwagi w sprostaniu wyzwaniom przyszłości. I co oczywiste – życzę też SUKCESÓW!