Breaking news
PILNE! Zmiana terminów targów: ENERGETICS 15 grudnia 2020, Warsaw Industry Week 3-5 listopada 2021!

Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez optymalizację i racjonalizację zużycia energii elektrycznej – to główny cel projektu „Smart City Siechnice”, którego realizację rozpoczyna ESV3 Sp. z o.o., firma z którą Gmina Siechnice od lipca 2018 r. tworzy lokalny klaster energii.

Dzięki realizacji projektu powstanie efektywny i zrównoważony pod względem ekonomicznym system energetyczny, o niskim poziomie strat, a także wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony. Projektodawca liczy na zmniejszenie strat w sieci o 150 MWh rocznie i zmniejszenie emisji CO2 o 121 ton rocznie.

Projekt przewiduje realizację 12 funkcjonalności sieci inteligentnej, w tym m.in.: automatyczną kontrolę poziomu napięcia, optymalizację rozdziału mocy, zarządzanie energią przez odbiorcę (online) oraz ładowanie pojazdów elektrycznych. Przypomnijmy, że wcześniej Gmina zaplanowała już budowę pierwszych stacji ładowania samochodów elektrycznych przy multimodalnych centrach przesiadkowych w Siechnicach i Świętej Katarzynie.

Całkowita wartość projektu to 5 000 719,98 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2 694 500,00 zł w ramach poddziałania 1.4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Środki te przeznaczone zostaną na dostosowanie sieci dystrybucji energii elektrycznej m.in. na obszarze Gminy Siechnice do wymogów sieci inteligentnej (smart grid).

Źródło: siechnice.gmina.pl