Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

Podczas Konferencji Energinn Marek Szymankiewicz, Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej Enea Operator Sp. z o.o., wygłosił prelekcję pt.: Smart Grid – pomiar obciążenia sieci za pomocą aplikacji. Specjalnie dla naszego portalu Wiceprezes Szymankiewicz podsumowuje dotychczasowe wdrożenie origAMI - Aplikacji Centralnej Systemu AMI.

marek szymankiewicz enea

Marek Szymankiewicz,
Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej,
Enea Operator Sp. z o.o.:

 

- Enea Operator jest w trakcie wdrożenia Aplikacji Centralnej Systemu AMI służącego do kompleksowego zarządzania układami pomiarowymi od początku cyklu życia urządzenia, akwizycję danych, analizę i bilansowanie, aż po kres cyklu życia.

Wdrożenie Aplikacji AMI, pod nazwą origAMI, rozpoczęliśmy w czerwcu 2017 r. Zgodnie z przygotowaną przez nas koncepcją wdrożenia Smart Grid, podstawowym założeniem było nie tylko wdrożenie rozwiązań związanych z licznikami inteligentnymi (ponieważ Smart Grid to nie licznik, a cały system), ale również konsolidacja rozproszonych modułów systemów akwizycji danych pomiarowych, bilansowania i gospodarki układów pomiarowych do jednego kompleksowego rozwiązania. Takie rozwiązanie umożliwia wykorzystanie danych pomiarowych również przez inne służby Enei Operator takie, jak majątek sieciowy czy ruch sieciowy.

Aplikacja po zakończonym wdrożeniu będzie zapewniać: prowadzenie gospodarki układami pomiarowymi, realizowanie i nadzorowanie procesów związanych z zabudową, eksploatacją i demontażem układów pomiarowych, zarządzanie pracą inkasentów i brygad monterskich z użyciem urządzeń mobilnych, pozyskiwanie i przetwarzanie danych pomiarowych ze wszystkich obecnie zainstalowanych na terenie spółki układów pomiarowo-rozliczeniowych (ok. 2,6 mln odbiorców) oraz układów pomiarowo-bilansujących (obecnie blisko 30,5 tys., docelowo ok. 36 tys.). Aplikacja AMI będzie pełnić w spółce rolę jedynego centralnego repozytorium informacji pomiarowych pozyskanych z liczników oraz zapewniać wydajne przetwarzanie danych w tym analizy, raportowanie oraz bilansowanie techniczne. Wdrażane rozwiązanie będzie również wspierało realizację procesów biznesowych, w tym reklamacyjnych, poprzez wbudowany silnik Workflow.

Dla potrzeb innych służb została opracowana koncepcja wykorzystania informacji pomiarowych zgromadzonych w Aplikacji AMI poprzez dedykowany "Moduł Inżynierski", w tym danych pozyskanych z liczników bilansujących dla potrzeb wspomagania zarzadzania pracą sieci. Moduł będzie zapewniał bezpośredni dostęp do danych pomiarowych oraz zdarzeń rejestrowanych przez liczniki wraz z prezentacją wyników. Jedną z ważniejszych wdrażanych funkcjonalności w ramach "Modułu Inżynierskiego" będzie algorytm optymalizacji doboru transformatorów na podstawie rzeczywistych warunków ich pracy w celu ograniczenia strat technicznych.

W 2018 r. zakończyliśmy pierwszy etap, czyli wdrożyliśmy zakres bazowy aplikacji w tym odczyt i obsługę liczników bilansujących. Obecnie trwa etap drugi polegający na wdrożeniu zawansowanych mechanizmów analizy i zarządzania danymi oraz raportowania, zarządzania informacjami o przerwach w zasilaniu odbiorców pozyskiwanych zarówno z liczników bilansujących, jak i systemu SCADA. Równolegle do wdrożenia Aplikacji AMI trwają prace nad wdrożeniem interfejsów wymiany danych pomiędzy innymi systemami spółki.