Breaking news
Ruszyliśmy z nową wersją portalu Smart-Grids.pl. ZAPRASZAMY do zapisywania się na nasz Newsletter!

Grupa WB wspólnie z partnerami PGE Dystrybucja i APATOR Elkomtech zaprezentowała nowatorski System Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii sieci energetycznej SN – SARSA.

EUROPower Listopad2019 publ2 smallJednym z poważnych problemów, z jakimi mają do czynienia operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD) energii elektrycznej, są przerwy w dostawach energii elektrycznej będące rezultatem masowych awarii sieci energetycznej spowodowanych przez żywioły. Usuwanie skutków tych katastrof potrafi trwać tygodnie.

Długi czas przywracania zasilania na obszarze dotkniętym klęską wynika z konieczności zlokalizowania miejsc awarii, a następnie dokonania wielu napraw. Często dodatkowym utrudnieniem są wciąż trwające trudne warunki pogodowe. W takich sytuacjach dochodzi również do przeciążenia pracą dyspozytorów, którzy muszą zarządzać działaniami ekip naprawczych. Rozwiązaniem tych problemów jest System Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii sieci energetycznej SN – SARSA.

- Ideą, która przyświecała twórcom projektu SARSA, było możliwie jak najszybsze autonomiczne zlokalizowanie i zneutralizowanie awarii sieci energetycznej i tym samym jak najszybsze przywrócenie dostaw energii elektrycznej do gospodarstw domowych – powiedział Tomasz Borkowski, członek zarządu Mindmade sp. z o.o. | GRUPA WB, podczas prezentacji systemu na konferencji EuroPOWER (6-7 listopada 2019, Warszawa).

Technologiczną podstawą Systemu SARSA jest autonomiczny, tzn. niezależny od zewnętrznych infrastruktur telekomunikacyjnych, system łączności opracowany przez inżynierów Mindmade | GRUPA WB. Pozwala on na bezpośrednią komunikację pomiędzy punktami sieci energetycznej wyposażonymi w urządzenia transmisji danych, które wymieniając się informacjami, dokonują błyskawicznej lokalizacji miejsca awarii, co z kolei pozwala na szybkie wypracowanie decyzji oraz odłączenia uszkodzonego fragmentu linii. Dzięki temu, w czasie nie dłuższym niż 21 sekund, System SARSA umożliwia automatyczne przywrócenie zasilania na sprawnym odcinku linii energetycznej.

Autonomiczność systemu łączności umożliwia opisane powyżej działanie niezależnie od zniszczeń zewnętrznych systemów łączności spowodowanych przez żywioł. W dalszej fazie system raportuje o wykrytych uszkodzeniach, upraszczając identyfikację lokalizacji i skali awarii oraz wspiera decyzje i działania dyspozytora w celu rekonfiguracji sieci i przywrócenia zasilania na wyłączonym fragmencie linii.

System SARSA zostanie zainstalowany w ramach programu pilotażowego na linii energetycznej SN 15 kV „Boguchwała – Sędziszów”. Powodem wyboru akurat tej linii, jest jej specyfika. Linia energetyczna SN 15kV nie dość, że obsługuje bardzo dużą ilość odbiorców – ok. 28,5 tys. punktów poboru energii i obejmuje bardzo duży obszar terytorialny to przebiega w trudnych warunkach terenowych doświadczanych przez żywioły. Z tego też powodu jest zaliczana do najbardziej awaryjnych linii w regionie.

- Z powodu rosnących wymogów związanych z ograniczeniem przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych stoją przed zadaniem usprawnienia działania systemów redukcji skutków awarii w głębi sieci. W ramach realizacji niniejszego projektu uzyskamy możliwość wprowadzenia autonomicznego systemu dla sieci średniego napięcia, którego zadaniem będzie szybka izolacja miejsca, w którym doszło do zwarcia oraz rekonfiguracja sieci tak, aby znacznie skrócić czas przywracania zasilania u odbiorców – podkreśla Andrzej Bondyra, Wiceprezes PGE Dystrybucji, będącej liderem konsorcjum realizującego projekt SARSA, i dodaje: – Jest to innowacyjne rozwiązanie i w związku z powyższym złożyliśmy wniosek o uzyskanie ochrony patentowej. Naszą misją jest bycie najbardziej innowacyjną spółką dystrybucyjną w Polsce, a realizacja tego projektu wpisuje się w tę definicję.

- Projekt SARSA zakłada innowacyjne podejście w każdej z warstw systemu - zarówno innowacyjnego systemu łączności, jak i autonomicznego wykrywania detekcji zwarć w sieciach, umożliwiając szybkie i skuteczne wyeliminowanie awarii – stwierdza Marek Borkowski, Dyrektor Pionu Rozwoju Biznesu i Sprzedaży, Apator Elkomtech S.A.

Dzięki zainstalowaniu systemu SARSA na sieciach przesyłowych energii elektrycznej OSD zyskają nie tylko możliwość automatyzacji pracy sieci SN i poprawy wskaźników jakościowych SAIDI i SAIFI, ale także szybkiej i pewnej lokalizacji uszkodzeń sieci i znacznego zwiększenia bezpieczeństwa pracy swoich pracowników.

Tomasz Borkowski wziął również udział w debacie „Kierunek Smart Grid” prowadzonej przez Izabelę Żylińską, redaktor naczelną Smart-Grids.pl. paneliści – przedstawiciele sektorów energetyki i technologii – rozmawiali m.in. o stanie wdrożenia Smart Metering i Smart Grid w Polsce, sieci LTE 450 jako elemencie infrastruktury krytycznej oraz o standardach cyberbezpieczeństwa w sieci energetycznej.

 

System Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii sieci energetycznej SN – SARSA jest efektem realizacji projektu pt. „System Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii w głębi sieci energetycznej – SN”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach konkursu NCBiR przez konsorcjum w składzie PGE Dystrybucja – lider konsorcjum oraz Mindmade sp. z o.o. | GRUPA WB i Apator Elkomtech S.A.

 

Źródło: wbgroup.pl