Breaking news
Ruszyliśmy z nową wersją portalu Smart-Grids.pl. ZAPRASZAMY do zapisywania się na nasz Newsletter!

Apator tworzy międzynarodową grupę producentów oraz dystrybutorów nowoczesnych urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców innowacyjnych rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej. Spółki Grupy Apator zlokalizowane są 8 krajach Europy, zaś jej produkty znajdują zastosowanie w ponad 80 krajach świata.

W ramach trzech segmentów biznesowych: Energia Elektryczna, Woda i Ciepło oraz Gaz Apator wytwarza i dostarcza na rynek autorskie rozwiązania w zakresie opomiarowania wszystkich mediów użytkowych (liczniki energii elektrycznej, wodomierze, ciepłomierze, gazomierze) oraz rozwiązania informatyczne i techniczne dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych.

Grupę Apator tworzy 15 podmiotów, z centralą w Polsce i spółkami zależnymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Rosji, na Słowenii i Ukrainie oraz w Danii. Grupa Apator jest pracodawcą dla ponad 2500 pracowników, z czego kilkuset to wysoko wykwalifikowani inżynierowie, konstruktorzy i programiści. Grupa działa w oparciu o 8 własnych zakładów produkcyjnych oraz 11 biur R&D wyspecjalizowanych w opracowywaniu innowacji produktowych w obszarze aparatury i systemów pomiarowych mediów użytkowych, automatyki oraz systemów sterowania i nadzoru siecią elektroenergetyczną

Apator jest liderem w Polsce w segmencie liczników energii elektrycznej, wodomierzy i aparatury łączeniowej (czyli specjalistycznych rozwiązań do zabezpieczania sieci przed skutkami zwarć i przeciążeń). Także w segmencie gazomierzy i rozwiązań do automatyzacji sieci firma zajmuje czołową pozycję na rodzimym rynku. Długoletnie doświadczenie w branży energetycznej i zdobyte - dzięki licznym wdrożeniom i projektom pilotażowym - know-how firma wykorzystuje także na rynkach poza Polską. W krajach EMEA Apator jest czwartym dostawcą pod względem udziałów rynkowych w segmentach liczników energii elektrycznej, gazomierzach oraz aparaturze łączeniowej. Zajmuje także mocną pozycję rynkową w grupie producentów wodomierzy.

W ubiegłym roku firma wygenerowała 45% przychodów z eksportu, głównie do krajów UE. Największym odbiorcą rozwiązań Grupy Apator, poza Polską, pozostaje Unia Europejska, z dominującym udziałem rynków brytyjskiego, holenderskiego, czeskiego i niemieckiego. Apator dociera także do klientów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej (poza dużymi odbiorcami na rynku rosyjskim i ukraińskim, dostarcza także produkty do Gruzji, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii i Turcji).

Innowacje dla energetyki

Grupa Apator stawia na innowacyjność. Rozwija ofertę w zakresie opomiarowania wszystkich mediów użytkowych projektując dla swoich klientów inteligentne liczniki energii elektrycznej, wodomierze, ciepłomierze, gazomierze, jak również opracowując i wdrażając na rynek systemy dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych. Rozwiązania w szczególności odpowiadają na oczekiwania rynku energetycznego w związku ze zwiększoną rolą odnawialnych źródeł energii oraz potrzeby związane z zarządzaniem klastrami i mikrosieciami.

Apator stawia na łatwość i intuicyjność użytkowania produktów, możliwość zdalnej obsługi i zarządzania infrastrukturą energetyczną. Innowacyjne produkty dostarczane przez Grupę są wynikiem współpracy i dialogów technicznych pozwalając na wypracowanie i dostarczenie oczekiwanej wartości dla klienta.

Nowoczesna komunikacja LTE w pomiarach

7T rys1Firma oferuje na rynku szereg innowacyjnych rozwiązań pomiarowych np. nowe generacje liczników z zastosowaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, które wraz z nowoczesnym interfejsem odczytowym HES oraz SCADA tworzą optymalne rozwiązanie dla sieci energetycznych z rozproszonymi odnawialnymi źródłami energii. Jednym z nich jest licznik klasy smart – OTUS, który spełnia oczekiwania klientów pod względem szerokich parametrów pomiarów oraz różnorodności w zakresie sposobu komunikacji.

 • zapewnia większą elastyczność w stosowaniu modułów komunikacyjnych,

 • umożliwia jeszcze bardziej efektywną komunikację na linii OSD – klient,

 • daje możliwość zastosowania pomiaru także w torze neutralnym,

 • dzięki zastosowaniu wymiennej baterii z łatwością może ją wymienić pracownik OSD,

 • pomiar energii pobranej i oddanej do sieci energetycznej.

Co szczególnie istotne, licznik umożliwia zastosowanie modułu komunikacyjnego PLC, jednocześnie z wymiennym modułem działającym w sieciach GSM, co pozwala - we współpracy z nowoczesnymi systemami pomiarowymi Apatora - zapewnić stałość komunikacji i szybkie udrożnienie przesyłu danych na obszarach, gdzie stosowanie dodatkowego koncentratora nie jest ekonomicznie uzasadnione.

Apator oferuje także moduły komunikacyjne, które – w zależności od potrzeb klienta - mogą pracować w czterech różnych technologiach komunikacyjnych.

 • NB IoT - technologia w zakresie pasma LTE, umożliwiająca komunikację, odczyty urządzeń w trudnych obszarach takich jak piwnice, garaże podziemne. Doskonale sprawdza się w przypadkach, kiedy nie jest wymagana komunikacja z licznikami w czasie rzeczywistym i jest doskonałym uzupełnieniem dla LTE Cat-M1 w miejscach o słabszej propagacji fali radiowej.
 • Cat.M1 - sposób komunikacji w zakresie pasma LTE, który jest następcą obecnych technologii w sieciach 2G/3G. Pozwala na szybszy niż w NB IoT przesył danych przy nieco większym zapotrzebowaniu na energię, zapewniając jednakże dwustronną komunikację.
 • WM BUS - technologia, oparta o komunikację w paśmie nielicencjonowanym, stosowana w miejscach, w których zapotrzebowanie na dane nie jest duże.
 • Sieci 2G - standard dwukierunkowej łączności, zapewniający bardzo duży obszar dostępności usługi przy wyższych kosztach urządzeń dostępowych.

Wszystkie w/w rozwiązania mogą pracować jako wymienny moduł komunikacyjny w liczniku OTUS wyposażonym w wewnętrzny moduł PLC.

Praktyka rynkowa

Dzięki doświadczeniu we wdrożeniach różnych technologii komunikacyjnych, Apator jest gotowy zaproponować klientowi najbardziej efektywne medium łączności. Firma zrealizowała dotychczas kilka projektów, w ramach których przetestowała i zaimplementowała inteligentne systemy i mierniki, mogące zdalnie komunikować się z operatorem sieci dystrybucyjnej w oparciu o pełne spectrum technologii komunikacyjnych.

Na rynku litewskim firma przeprowadziła pilotażowe wdrożenie obejmujące implementację systemu do zarządzania danymi pomiarowymi 4Grid, który służy do odczytu liczników energii elektrycznej oraz gazomierzy. W ramach tego projektu Apator dostarczył i przetestował liczniki wyposażone w moduł NB-IoT. Kolejnym przełomowym wdrożeniem jest instalacja 1,5 tys. innowacyjnych liczników w Warszawie dla innogy Stoen Operator. Celem projektu było porównanie zalet dostępnych technologii na wyznaczonym obszarze, z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. W warszawskim projekcie Apator dostarczył system klasy HES - 4Grid, który zbiera dane z liczników pracujących w oparciu o różne technologie i eksportuje do systemów wyższego rzędu (np. MDM). Zastosowany tu innowacyjny licznik Apatora daje możliwość łatwego przełączenia się z jednej technologii komunikacyjnej na drugą. To elastyczne rozwiązanie, które sprawdza się zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych, gdzie liczniki działające w technologii LTE-M mogą pełnić w razie konieczności funkcję koncentratorów dla liczników WM BUS.

Różnorodność rozwiązań dla wszystkich mediów

Oferta Apatora obejmuje również innowacyjne rozwiązania dla sektora wod-kan oraz branży gazowniczej. W ramach segmentu Woda i Ciepło Apator dostarcza szeroką gamę wodomierzy mieszkaniowych i przemysłowych (w tym ultradźwiękowych), ciepłomierzy, a także podzielników kosztów ogrzewania. Segment Gaz koncentruje się z kolei na produkcji najwyższej jakości gazomierzy - miechowych domowych oraz przemysłowych, w tym rozwiązań klasy smart. Oba segmenty wdrażają także usługi zdalnego odczytu, rozliczeń zużycia mediów i zarządzania systemami dystrybucji wody, ciepła oraz gazu.

iSmart 2

7T rys2Innowacyjne urządzenie pomiarowe IoT wyposażone w funkcję zdalnego odczytu, korekcję temperaturową objętości mierzonego gazu, zawór kulowy odcinający przepływ, funkcje przedpłatowe oraz zabezpieczenia przed ingerencjami. Cechy funkcjonalne:

 • elektroniczne i tradycyjne zabezpieczenia,
 • zawór odcinający dopływ gazu,
 • procedura bezpiecznego otwierania zaworu,
 • bateria podtrzymująca zasilanie na czas wymiany baterii,
 • monitorowanie rzeczywistej żywotności baterii,
 • wykrywanie ingerencji magnesem neodymowym,
 • alarm nieautoryzowanego otwarcia osłony liczydła oraz próby jego demontażu,
 • rejestr detekcji wstrząsów,
 • historia wskazań zapisana w pamięci wewnętrznej gazomierza,
 • funkcja zdalnej aktualizacji oprogramowania (OTA).

7T rys3Wodomierz ultradźwiękowy Ultrimis W

 • Precyzja pomiaru, zakres pomiarowy do R800 w każdej pozycji pracy (H, V, H/V).
 • Punkt rozruchu już od 0,75 l/h dla DN15.
 • Niski spadek ciśnienia 1 bar dla 4 m3/h dla DN15.
 • Stabilność pomiarów bez względu na zanieczyszczenie elementów układu pomiarowego (dedykowany sposób obróbki).
 • Pomiar przepływu wstecznego.
 • Detekcja każdego przecieku na sieci.
 • Zdalny odczyt.

Więcej informacji na: apator.com