Breaking news
Targi ENERGETICS już 17-18 listopada 2020 w Lublinie! Smart-Grids.pl jako patron medialny zaprasza do udziału w wydarzeniu!

Fotowoltaika w Polsce przeżywa prawdziwy rozkwit. Tylko do końca 2019 r. w naszym kraju przybędzie 1 GW nowych instalacji, z czego 75 proc. z nich będzie wykonanych u prosumentów indywidualnych. Tak duże zapotrzebowanie skutkuje powstawaniem nowych firm, które świadczą usługi montażu, konfiguracji i utrzymania paneli PV. Coraz częściej też duże podmioty na rynku energetycznym rozszerzają swoje portfolio o ten zakres usług. Dla nich wszystkich Salesbook przygotował specjalną aplikację, która znacząco usprawnia proces sprzedaży systemów fotowoltaicznych.

Salesbook FV 03Trend związany z czystą energią w Polsce dopiero się zaczyna. Według założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku w kraju będą działały instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 20,2 GW. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu do 2030 roku przewiduje wzrost mocy paneli solarnych do poziomu 15,7 GW. Taka charakterystyka rynku owocuje powstawaniem wielu nowych firm, które pomagają prosumentom w montażu instalacji fotowoltaicznych. Do Polski weszły również zagraniczne podmioty specjalizujące się w tym zakresie, a duże spółki zajmujące się dostarczaniem energii zbudowały swoje dedykowane działy odpowiedzialne za PV.

Problemy organizacyjne

Sam proces sprzedaży instalacji fotowoltaicznych nie należy jednak do najłatwiejszych. Doradca musi odwiedzić klienta, zebrać na miejscu wszystkie niezbędne informacje na temat budynku i jego bliskiego otoczenia, wyliczyć i pokazać prosumentowi korzyści wynikające z inwestycji, zaproponować odpowiednie finansowanie i podpisać umowę.

- Bez ujednoliconej platformy, która pozwalałaby na sprawne wytłumaczenie klientowi wszystkich zawiłości związanych z instalacją, obliczenie korzyści finansowych czy też zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich parametrów miejsca montażowego, firmy od PV są skazane na chaos. Działania doraźne powodują zmniejszenie skuteczności sprzedażowej i znaczące wydłużenie całego procesu – mówi Maciej Głowacki, CTO & Co-founder, Salesbook.

Dostawcy PV próbują ten problem zazwyczaj rozwiązać tradycyjnymi metodami. Sprzedawca ma ze sobą ulotki, zdjęcia budynku robi telefonem komórkowym, a dane zebrane w wywiadzie zapisuje do arkusza kalkulacyjnego. Wszystkie dane po spotkaniu wysyła e-mailem do odpowiednich osób w firmie. Ale czy takie podejście na pewno jest efektywne?

Jeden proces

Salesbook, firma z Rzeszowa, która stworzyła platformę wspierającą sprzedaż bezpośrednią wykorzystywaną przez takie firmy jak Energa, innogy Polska czy Fortum, przygotował nową dedykowaną aplikację do obsługi całego procesu sprzedaży i obsługi klientów chcących zakupić instalację fotowoltaiczną.

Salesbook Fotowoltaika składa się z dwóch elementów:

  1. narzędzia instalowanego na tablecie, który ma przy sobie doradca,
  2. oraz panelu analitycznego dostępnego przez stronę WWW, z którego korzysta menedżer sprzedaży.

Doradca odwiedza klienta zazwyczaj w miejscu montażu instalacji. Może mu wtedy wyświetlić na tablecie wszystkie niezbędne materiały informacyjne, których oczekuje odbiorca: historię firmy, zdobyte doświadczenie czy też przegląd produktów i usług oferowanych przez firmę. Dodatkowo aplikacja pozwala na szybkie zrobienie zdjęć obiektu i jego otoczenia, a następnie obliczenie wartości i przyszłych korzyści z inwestycji dla konkretnego odbiorcy.

Ale to nie wszystko, doradca dzięki Salesbook Fotowoltaika ma również możliwość zaprezentowania różnych form finansowania, a nawet podpisania na miejscu umowy z klientem w wersji elektronicznej. Dodatkowym atutem jest również to, że po takim spotkaniu wszystkie dane trafiają do odpowiednich osób w sposób automatyczny:

  • klient otrzymuje na e-mail podsumowanie zawierające wszystkie niezbędne informacje, kalkulacje oraz umowę,
  • dział techniczny otrzymuje od razu informację o parametrach instalacji zebranych w trakcie wizyty w terenie.

Skuteczne zarządzanie

Salesbook Fotowoltaika to również przydatne narzędzie z punktu widzenia osób zarządzających sprzedażą. Menedżerowie z wykorzystaniem aplikacji WWW mają do dyspozycji cała analitykę związaną z procesami handlowymi. Widzą przede wszystkim, ile spotkań, gdzie i w jakim czasie doszło do skutku w podziale na konkretnych doradców. Mogą również weryfikować skuteczność takich spotkań z wykorzystaniem dwóch wskaźników.

  1. Wskaźnik nieprawidłowości spotkania (WNS) możemy zdefiniować jako prawdopodobieństwo, które określa, czy spotkanie przeprowadzone przez sprzedawcę w rzeczywistości się nie odbyło.
  2. Wskaźnik efektywności spotkania (WES) mówi nam, czy spotkanie ma szansę zamienić się w sprzedaż i pilnuje przede wszystkim standardów jakościowych procesu sprzedaży.

- Wprowadzone do Salesbook Fotowoltaika wskaźniki efektywności przynoszą długo oczekiwaną rewolucję w sposobie zarządzania sprzedażą bezpośrednią. Teraz menedżerowie nie muszą się już posiłkować tylko danymi deklaratywnymi, ale twardą analityką dostarczaną im przez odpowiedni system. Dzięki nim sprzedaż w branży PV rośnie zazwyczaj o ponad 20% – dodaje Głowacki.

Jak skorzystać z aplikacji?

Salesbook Fotowoltaika jest dostępny w modelu Enterprise SaaS (ang. Software as a Service), który gwarantuje, że całe utrzymanie i aktualizacja platformy jest po stronie dostawcy rozwiązania.