Breaking news
PILNE! Targi ENERGETICS zostały przeniesione na 2021 rok || EXPOPOWER na 2022 rok || Warsaw Industry Week na 3-5 listopada 2021!

Dzięki współpracy Grupy Energa z wiodącymi polskimi ośrodkami naukowymi opracowane zostanie kompleksowe rozwiązanie magazynów ciepła i chłodu, mogących współpracować z systemami ciepłowniczymi eksploatowanymi w Polsce i za granicą.

Rosnące znaczenie energii pozyskiwanej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) wymaga poszukiwania nowoczesnych rozwiązań umożliwiających magazynowanie wyprodukowanej energii w celu wykorzystania jej w okresach szczytowego poboru. Kolejnym wyzwaniem, z jakim zmaga się branża jest przewymiarowanie lokalnych źródeł ciepła np. kotłowni gazowych.

Współpraca Energi z polskimi naukowcami

Spółka z Grupy, Energa Ciepło Ostrołęka w poszukiwaniu rozwiązania problemu magazynowania ciepła, nawiązała kontakt z wiodącymi w kraju ośrodkami naukowymi. Efektem współpracy jest pozyskanie w ramach konsorcjum z Instytutem Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej oraz Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, środków finansowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie dotyczy projektu pn. „Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego”.

To innowacyjne przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe ma na celu wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w energetyce. Magazynowanie energii z zastosowaniem materiałów zmiennofazowych wpisuje się bezpośrednio w Krajowe Inteligentne Specjalizacje określające obszary o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym kraju. Dorobek naukowy zaangażowanych w projekt jednostek naukowych w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem kadry technicznej Energi stanowi solidną podstawę do pomyślnej realizacji projektu.

Skumulowana energia w mniejszych magazynach

Głównym elementem projektu jest zastosowanie w magazynach materiałów zmiennofazowych, co pozwoli na znaczne zmniejszenie ich wymiarów.

Na tej samej technologii będą opierać się magazyny chłodu. Będą one współpracować z agregatem adsorpcyjnym, który wykorzystuje proces adsorpcji do wytwarzania chłodu.  Ciepło wykorzystane do produkcji chłodu będzie dostarczane z istniejącego systemu ciepłowniczego. Jest to standardowe rozwiązanie w miejscach, gdzie występuje nadwyżka ciepła technologicznego, a także tam gdzie istnieją niedobory energii elektrycznej. Często infrastruktura typowa dla sieci ciepłowniczej nie pozwala na poprawne zasilenie agregatu adsorpcyjnego u odbiorcy końcowego. Zbyt mały strumień nośnika ciepła w rurociągu zasilającym może sprawić, że agregat będzie pracował ze zmniejszoną wydajnością. Zastosowanie zmiennofazowego magazynu ciepła umożliwia pracę agregatu adsorpcyjnego przez cała dobę. Skumulowany w nocy chłód pozwoli na pokrycie zapotrzebowania na chłodzenie w okresie szczytowym.

W spółce Energa Ciepło Ostrołęka będzie prowadzona m.in. implementacja oraz badanie magazynów ciepła i chłodu w warunkach rzeczywistych, co umożliwi weryfikację współdziałania opracowanego rozwiązania z systemem ciepłowniczym.

Uniwersalne ekologiczne magazyny

Po zakończeniu projektu, Energa zamierza wdrożyć opracowane i przebadane  laboratoryjnie, a następnie w warunkach rzeczywistych systemy magazynowania ciepła i chłodu we własnych systemach ciepłowniczych. Innowacyjne rozwiązanie zostanie także zaoferowane klientom zewnętrznym.

W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 440 systemów ciepłowniczych dostarczających ciepło do ponad 50% mieszkańców kraju. Rosnące zapotrzebowanie na chłód wymusza stosowanie coraz nowszych i bardziej ekologicznych rozwiązań, takich jak generowanie chłodu z ciepła sieciowego. Opracowane w ramach projektu zmiennofazowe magazyny wpisują się w prognozowane trendy. Istotnym i oczekiwanym efektem projektu jest także zmniejszenie zużycia paliw.

Magazyny będą uniwersalne, co oznacza, że w zależności od potrzeb mogą być instalowane zarówno w przedsiębiorstwach, jak i u klientów indywidualnych.

 

Źródło: media.energa.pl