Breaking news
PILNE! Zmiana terminów targów: ENERGETICS 15 grudnia 2020, Warsaw Industry Week 3-5 listopada 2021!

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania Standardy Techniczne dotyczące przekładników i linii kablowych.

freeimagePrzekładniki Kombinowane 400 kV, 220 kV, 110 kV

Zaktualizowany dokument obowiązujący w spółce określa wymagania jakie muszą spełniać przekładniki kombinowane przeznaczone do pracy w stacjach elektroenergetycznych krajowego systemu elektroenergetycznego o znamionowym napięciu 400kV, 220 kV i 110kV.

Przekładniki Napięciowe 400 kV, 220 kV, 110 kV Indukcyjne i Pojemnościowe

Zaktualizowany dokument obowiązujący w spółce określa wymagania jakie muszą spełniać przekładniki napięciowe indukcyjne i pojemnościowe przeznaczone do pracy w stacjach elektroenergetycznych krajowego systemu elektroenergetycznego o znamionowym napięciu 400kV, 220 kV i 110kV.

Przekładniki Prądowe 400 kV, 220 kV, 110 kV

Zaktualizowany dokument obowiązujący w spółce określa wymagania jakie muszą spełniać przekładniki prądowe przeznaczone do pracy w stacjach elektroenergetycznych krajowego systemu elektroenergetycznego o znamionowym napięciu 400kV, 220 kV i 110kV.

Linie kablowe 220 kV i 400 kV

Linie kablowe 220 kV i 400 kV - Załącznik 1 Kable elektroenergetyczne i osprzęt kablowy 220 kV i 400 kV

Zaktualizowane dokumenty określają wymagania techniczne w zakresie linii kablowych 220 kV i 400 kV, kabli elektroenergetycznych, podstawowego osprzętu kablowego oraz kabli światłowodowych układanych wraz z linią kablową.

 

Wszystkie opublikowane Specyfikacje zastępują odpowiednie specyfikacje dotychczas stosowane.

 

Źródło: pse.pl, fot.: freeimage / Ivan Prole