Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

Najnowsza informacja z otwarcia ofert dla postępowania P/1/0004/2020: Zakup liczników liczników zdalnego odczytu 2020-2021, przeprowadzonego przez Energa Operator.

 Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 121.704.098,75 zł, w tym:

  • cz. 1 – 73.022.267,93 zł,
  • cz. 2 – 48.681.830,83 zł.

Zestawienie ofer – 26.08.2020 r.

Nr oferty

Wykonawca

Ceny ofert brutto [PLN]

Ceny jednostkowe netto:

  • jednofazowe

  • trójfazowe

  • modem komunikacji zast.

  • system ekspercki

Możliwość wykonywania pomiaru prądu w przewodzie neutralnym

Wyposażenie w podświetlenie wyświetlacza

Możliwość rejestracji profili obciążenia energii czynnej
i biernej
z interwałem 1 minuta

Zastosowanie modułu PLC umożliwiającego komunikację PRIME 1.4

1

SAGEMCOM Poland Sp. z o.o.

Cz. 1 – 76 496 191,98

Cz. 2 – 50 998 436,26

129,00

199,00

156,29

cz. 1 – 55.269,00

cz. 2 – 36.856,00

TAK

TAK

TAK

TAK

2

APATOR S.A.

Cz. 1 – 82 368 878,21

Cz. 2 – 54 913 569,26

139,78

215,07

154,00

cz. 1 – 17.800,00

cz. 2 – 11.870,00

TAK

TAK

TAK

TAK

 

cd. tabeli:

Nr oferty

Wykonawca

Możliwość dokonania pomiaru SNR osobno dla każdej z faz, bez konieczności fizycznego ich przełożenia

Wykonanie obudowy licznika z umiejscowieniem modułu komunikacji zastępczej w korpusie przednim licznika

Wyposażenie w dwa przyciski do przewijania komunikatów na wyświetlaczu

Skrócenie 10-tygod-niowego terminu dostawy pierwszej transzy 

[dni]

Udział liczników
z UE lub państw,
z którymi Unia Europejska …

[%]

1

SAGEMCOM Poland Sp. z o.o.

TAK

NIE

TAK

56

100

2

APATOR S.A.

TAK

TAK

TAK

63

100

 

 

Źródło: zakupy.energa-operator.pl, fot.: freeimage / pocheco