Breaking news
Targi ENERGETICS już 17-18 listopada 2020 w Lublinie! Smart-Grids.pl jako patron medialny zaprasza do udziału w wydarzeniu!

Nowa aplikacja wskazująca potencjalne punkty, w których może występować nielegalny pobór energii pomoże pracownikom TAURON Dystrybucja w przeciwdziałaniu kradzieżom energii.

tauronWażnym elementem działań TAURON Dystrybucja, poprawiającym skuteczność wykrywania kradzieży prądu jest rozwój narzędzi informatycznych, które w połączeniu z wiedzą ekspercką pracowników, pomagają w wyeliminowaniu tego negatywnego zjawiska.

- Od lipca wykorzystujemy w naszej codziennej pracy aplikację, która po wprowadzaniu odpowiednich parametrów w zautomatyzowany sposób wskazuje potencjalne punkty, w których może występować kradzież prądu. Wyselekcjonowane w ten sposób obiekty w pierwszej kolejności podlegają sprawdzeniu przez pracowników technicznych, zajmujących się eksploatacją układów pomiarowych – tłumaczy Leszek Wojtachnio, dyrektor ds. technicznych w TAURON Dystrybucja Pomiary.

Niebezpieczna kradzież prądu

Działania prewencyjne i kontrolne spółki prowadzone są na szeroką skalę. Co roku wykonywanych jest kilkadziesiąt tysięcy kontroli pod kątem możliwości występowania nielegalnego poboru. W ubiegłym roku firma wykryła cztery tysiące takich przypadków.

Nielegalny pobór energii to bardzo niebezpieczne zjawisko, które stwarza realne zagrożenie porażenia ludzi oraz wywołania pożaru. Najczęściej kradzież prądu wiąże się z uszkodzeniem instalacji elektrycznej w budynku oraz z prowizorycznymi podłączeniami, które zagrażają bezpieczeństwu nie tylko osób nielegalnie pobierających energię, ale również ich sąsiadów. Zjawisko nasila się w miesiącach zimowych, w których energia jest pobierana również do ogrzewania budynków. 

Dla każdego, kto podejrzewa kradzież prądu w swoim sąsiedztwie lub okolicy TAURON oferuje jeden uniwersalny numer telefonu 32 606 0 616 oraz gwarantuje pełną anonimowość zgłaszającym.

- TAURON Dystrybucja prowadzi systematyczne prewencyjne działania mające na celu przeciwdziałanie kradzieży energii elektrycznej. Włączamy się również w kampanie społeczne informujące o negatywnych skutkach zjawiska i jego konsekwencjach prawnych oraz współpracujemy na bieżąco z policją – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.

Nielegalny pobór energii jest kwalifikowany jako czyn zabroniony podlegający karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, ma też znaczące konsekwencje finansowe.

 

Źródło: media.tauron.pl