Breaking news
Bezwietrzny i pochmurny czerwiec spowodował spadek produkcji energii z OZE w całej Unii Europejskiej.

Mieszkańcy jednego z osiedli w Poznaniu korzystają już z zielonej energii pozyskanej z instalacji fotowoltaicznej uruchomionej na dachach czterech 17-piętrowych budynków. O unikatowości tego projektu świadczą wyzwania, jakie trzeba było przezwyciężyć w trakcie jego realizacji, związane m.in. z wysokością budynków oraz ograniczeniami dopuszczalnego obciążenia dachu.

ibc solarWyjątkowa inwestycja OZE w Poznaniu zrealizowana została przy wsparciu finansowym pilotażowego programu „Słoneczne Dachy”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. IBC SOLAR odpowiedzialny był za dostarczenie modułów fotowoltaicznych i konstrukcji montażowych do tego projektu. Generalnym wykonawcą był Multisun Wielkopolska Sp. z o.o. sp.k.

164 kWp z prawie pół tysiąca paneli PV

Na poznańską instalację składa się 496 paneli fotowoltaicznych zaprojektowanych w technologii half-cut, o łącznej mocy 164 kWp. Każdy z czterech systemów PV zainstalowanych na poszczególnych blokach wytworzy co roku ok. 35 000 kWh energii elektrycznej. Stanowić to będzie ok. 80% energii elektrycznej, jaki obecnie wykorzystywany jest do zasilania części wspólnych budynków, takich jak windy, oświetlenie korytarzy i drzwi wejściowych czy układy wentylacyjne. Uzyskany z modułów PV prąd nie tylko przyczyni się do ochrony środowiska i redukcji emisji CO2 do atmosfery, ale również pozwoli znacząco obniżyć rachunki za energię elektryczną, na czym skorzystać będą mogli mieszkańcy budynków.

Wyzwania, którym trzeba sprostać

Rozbudowana faza opracowania koncepcji systemu fotowoltaicznego dla PSM Winogrady pozwoliła wykryć na wczesnym etapie wyzwania związane z projektem. Bloki mieszkalne wytypowane do inwestycji zostały wybudowane 40 lat temu. Dachy budynków znajdują się na wysokości ponad 50 m powyżej poziomu gruntu, co oznacza ekspozycję na silne wiatry, osiągające niekiedy prędkość do 115 km/h. Z wysokością budynków wiązała się także konieczność znalezienia sposobu na bezpieczne opuszczenie niektórych elementów instalacji, np. kabli zasilających, przez 18 kondygnacji. Do listy utrudnień dołączyło również obostrzenie dotyczące dopuszczalnego obciążenia powierzchni dachu.

- Z uwagi na długi okres eksploatacji, dachy budynków były niezdolne do utrzymania dodatkowego balastu. Szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli zmniejszyć wagę całego systemu PV przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności i wydajności konstrukcji - tłumaczy Mariusz Wilk, Country Manager w IBC SOLAR Polska. - Komponenty instalacji, które dostarczyliśmy w projekcie mają za sobą szereg testów i badań laboratoryjnych potwierdzających wytrzymałość w ekstremalnych warunkach. O ich jakości świadczy także dopuszczenie do użytku przez Niemiecki Instytut Technologii Budowlanych.

Wysokiej jakości elementy konstrukcyjne

W instalacji wykorzystano wysokiej jakości produkty, w tym moduły fotowoltaiczne IBC MonoSol 330 CS5-HC oraz konstrukcje IBC TopFix 200. Te ostatnie przytwierdzono do połaci dachowej za pomocą specjalnych mocowników zgrzewanych do górnej powierzchni hydroizolacji. To innowacyjne rozwiązanie pozwoliło zapewnić całemu systemowi bezpieczeństwo i wytrzymałość bez dociążania stropu ponad normę. Dzięki temu udało się także uniknąć przebijania poszycia dachowego.

 

O programie "Słoneczne Dachy"

Program „Słoneczne Dachy” ruszył w marcu 2020 r. i obejmuje przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-2023 na terenie województwa wielkopolskiego. Nabór wniosków do programu ma charakter ciągły, aż do wyczerpania puli środków. Łączny budżet wynosi 100 mln zł.

 

Źródło: planetpartners.pl