Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Enea Operator przedłużyła termin składania wniosków do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych dotyczących dostawy infrastruktury pomiarowej dla wdrożenia inteligentnego opomiarowania (systemu AMI).

 

freeimage_cricavaNowy termin

Do 27 lipca 2021 r. do godz.: 10:00 zainteresowane firmy mogą składać wnioski o dopuszczenie w postępowaniu RPUZ/P/0337/2021/DN/NU pn.: WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE: DOSTAWA INFRASTRUKTURY POMIAROWEJ DLA WDROŻENIA INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA (SYSTEMU AMI) W ENEA OPERATOR SP. Z O.O.

 

Uczestnicy - wymagania

Uczestnikiem Konsultacji może być podmiot, który spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • Dostarcza lub jest producentem liczników AMI lub urządzeń komunikacyjnych współpracujących z licznikami.
  • Prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie komunikacji z licznikami po sieciach elektrycznych lub radiowej.
  • Posiada minimum jedną koncesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych w jednym z wymienionych standardów sieci komórkowych GSM: 2.G lub 2.5G lub 3G lub 3.5 lub 4G lub 5G na terenie całego obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Przedmiot Konsultacji

Przedmiotem Konsultacji mogą być w szczególności:

  1. zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami
    Zamawiającego;
  2. oszacowanie wartości planowanego zamówienia;
  3. najnowsze, najkorzystniejsze, najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, prawne, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia;
  4. zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego zamówienia.

 

Więcej pod linkiem: http://zamowienia.enea.pl:8080/rpuz/AnnouncementsPublicInfo.do?id=73571&isArchive=null

 

Źródło: zamowienia.enea.pl; fot.: freeimage / cricava