Breaking news
Bezwietrzny i pochmurny czerwiec spowodował spadek produkcji energii z OZE w całej Unii Europejskiej.

Energa Operator ukończyła budowę Głównego Punktu Zasilania Rowy w miejscowości Objazda (gmina Ustka, woj. pomorskie). Nowy obiekt posłuży do zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej w obszarze nadmorskim, przede wszystkim dla miejscowości Rowy.

 

energaGPZ odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na moc

GPZ Rowy umożliwi dalszy rozwój gospodarczy regionu pozwalając na przyłączanie nowych odbiorców i wytwórców energii elektrycznej. Obiekt powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na moc ze strony miejscowości Rowy, ale również Dębin, Wytowna, Przewłoki, Poddąbia oraz Bałamątek.

Obszar nadmorski w pobliżu miejscowości Rowy do tej pory zasilany był z GPZ Ustka dwiema liniami średniego napięcia. W przypadku awarii jednej z nich, druga nie była w stanie przejąć pełnego obciążenia, co powodowało przerwy w dostawach energii elektrycznej dla części odbiorców. Powstanie GPZ Rowy pomoże rozwiązać ten problem, ponadto – dzięki skróceniu ciągów średniego napięcia, pozwoli na znacznie efektywniejszą dystrybucję energii elektrycznej.

Nowy obiekt pozwoli również na wyprowadzenie nowych linii średniego napięcia oraz budowę nowych stacji odpowiadających za doprowadzanie energii do odbiorców końcowych. Poszerzy to możliwości konfiguracyjne sieci energetycznej i ułatwi jej optymalizację. Jest to ważne zwłaszcza w okresie letnim, kiedy na tym terenie występują duże wahania w zapotrzebowaniu na moc.

 

Nowoczesna stacja z możliwością rozbudowy

Stacja wyposażona została w transformator 110/15kV o mocy 16 MVA. Posiada ona rezerwowe pole, które umożliwi w przyszłości montaż drugiej jednostki. Stanowiska transformatorów ulokowane zostały w zadaszonych, szczelnych komorach.

Łączny koszt inwestycji związany z budową nowej stacji to ponad 34 mln zł. Obecnie trwają prace związane z wyprowadzeniem kolejnych linii średniego napięcia z nowo wybudowanego GPZ. Ich ukończenie planowane jest do końca 2021 r.

 

Źródło: media.energa.pl