Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

PSE rozpoczęły publiczne konsultacje projektu „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii” (IRiESP-OIRE).

 

freeimage_cricavaProjekt IRiESP-OIRE, o którym mowa w art. 9g ust. 5c ustawy – Prawo energetyczne, jest objęty obowiązkiem konsultacji społecznych przez okres co najmniej jednego miesiąca, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.). IRiESP-OIRE określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (dalej „CSIRE”) i stanowi istotny dokument regulujący działanie nowego obszaru rynku energii elektrycznej, którego uruchomienie ma nastąpić 1 lipca 2024 r. Załącznikiem 1 do IRiESP-OIRE są Standardy Wymiany Informacji CSIRE (dalej „SWI”), przygotowane na podstawie dokumentacji opublikowanej na stronie internetowej OIRE jako SWI wersja 5.1, z uwzględnieniem siatki pojęciowej IRiESP-OIRE.

Ze względu na to, że IRiESP-OIRE zostaje poddana po raz pierwszy konsultacjom społecznym, Operator Systemu Informacji Rynku Energii (OSIRE) zwraca się z prośbą o sukcesywne przekazywanie uwag do poszczególnych jej części, tj. części głównej, SWI oraz załączników.

Konsultacje umożliwią podmiotom zobowiązanym lub uprawnionym do korzystania z CSIRE odpowiednio wczesne zapoznanie się z treścią projektu IRiESP-OIRE i przekazanie uwag. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093 z późn. zm.), OIRE jest zobowiązany do 3 stycznia 2023 r. przedłożyć IRiESP-OIRE do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Istotną częścią IRiESP-OIRE są Standardy Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (SWI), które OIRE od 2018 roku opracowywał we współpracy z kluczowymi przedstawicielami detalicznego rynku energii elektrycznej. SWI po raz pierwszy zostały udostępnione na stronie internetowej PSE w grudniu 2020 roku i podlegały regularnym aktualizacjom, a SWI stanowiące Załącznik 1 do IRiESP-OIRE są piątą, najnowszą wersją tego dokumentu.

Ze względu na znaczenie oraz obszerność konsultowanej dokumentacji, PSE podjęły decyzję o wydłużeniu czterotygodniowego ustawowego okresu konsultacji publicznych do sześciu tygodni. OIRE zakłada, że otrzymane podczas konsultacji uwagi pozwolą na udoskonalenie dokumentacji i regulacji zawartych w IRiESP-OIRE.

 

OIRE informuje, że:

  • nieprzekraczalny termin na składanie uwag do IRiESP-OIRE wraz z załącznikami upływa 21 czerwca 2022 r.,
  • uwagi należy zgłaszać, w wersji edytowalnej, wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu IRiESP-OIRE oraz SWI (dalej „Formularz”) załączonym do niniejszego komunikatu,
  • Formularz należy podpisać elektronicznie zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi,
  • w Formularzu zostały przewidziane osobne zakładki przeznaczone na uwagi odpowiednio do IRiESP-OIRE oraz SWI,
  • Formularz należy przekazać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niezastosowanie się do powyższych wytycznych może skutkować pozostawieniem uwag bez rozpatrzenia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Źródło: pse.pl; fot.: freeimage / cricava