Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Do 5 lipca 2022 r. można składać oferty w ramach postępowania "Dostawa Liczników Zdalnego Odczytu 1 i 3- fazowych dla odbiorców końcowych przyłączonych do sieci niskiego napięcia" ogłoszonego przez PGE Dystrybucja S.A.

 

biznesmenNazwa postępowania: Dostawa Liczników Zdalnego Odczytu 1 i 3- fazowych dla odbiorców końcowych przyłączonych do sieci niskiego napięcia

Numer postępowania: POST/DYS/OL/LZA/08984/2022

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Opis postępowania: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1-fazowych i 3-fazowych liczników zdalnego odczytu w podziale na 3 Części:

  • Część nr 1- Dostawa Liczników Zdalnego Odczytu 1 i 3- fazowych- 50%
  • Część nr 2- Dostawa Liczników Zdalnego Odczytu 1 i 3- fazowych- 30%
  • Część nr 3- Dostawa Liczników Zdalnego Odczytu 1 i 3- fazowych- 20%

Miejsce realizacji zamówienia: Informacje o miejscu realizacji znajdują się w Harmonogramie dostaw, który stanowi załącznik nr 4 do Projektowanych postanowień umowy

Termin wykonania zamówienia: (dotyczy Części 1-3) Asortyment będzie dostarczany Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminach wskazanych w Harmonogramie dostaw (który stanowi załącznik nr 4 do Projektowanych postanowień umowy), a planowany termin zakończenia realizacji dostaw ustala się na 630 dzień , liczony od dnia podpisania Umowy przez obie Strony.

Termin składania wniosków / ofert: 05-07-2022 10:00

 

Szczegóły i dokumenty: https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/56572/details

 

Źródło: gkpge.pl; fot. canva