Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Bardzo mocno zachęcam do budowania coraz szerszych kompetencji cyfrowych, w tym z obszaru sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, wewnątrz organizacji w sektorze energetycznym. Przed cyfryzacją nie uciekniemy, a bez niej nie będziemy w stanie zarządzać – mówi dr inż. Ireneusz Wochlik, Członek Zarządu Fundacji AI LAW TECH.

 

dr inż. Ireneusz Wochlik, Prezes Zarządu Aigorithmics sp. z o.o, Członek Zarządu Fundacji AI LAW TECH

Rozmawiała: Izabela Żylińska

 

Coraz częściej słyszymy, że zrównoważony rozwój społeczeństwa, a także dekarbonizacja i decentralizacja gospodarek nie byłyby możliwe bez digitalizacji? Czy faktycznie tak jest?

Mówiąc o dekarbonizacji, ciężko jest pomijać obszar odnawialnych źródeł energii. Charakterystyka budowania OZE, w sposób naturalny, wprowadza decentralizację miejsc generujących energię. Ilość powstających punktów wytwarzania energii oraz ich różnorodność (farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, biogazownie, przydomowe elektrownie), mocno zmienia założenia dotyczące modelowania całego obszaru zarządzania energią zarówno w mikro-, jak i makroskali. Ilość zmiennych parametrów, w tym wprost zależnych od pogody, powoduje, że nie da się zarządzać w sposób optymalny taką infrastrukturą bez digitalizacji.

 

Jak to wygląda w przypadku polskiej energetyki? Czy bez cyfrowych rozwiązań branża będzie mogła zdekarbonizować się do 2050 r. do poziomu 0 MtCO2e?

Patrząc na obecną sytuację, zarówno w Polsce, jak i na świecie, bez mądrych inwestycji w cyfryzację dekarbonizacja nie będzie możliwa. Rezygnując z wysokoemisyjnych źródeł energii, musimy wprowadzać mechanizmy optymalizacji w obszarze zarządzania energią. Bez cyfryzacji, bez wykorzystania sztucznej inteligencji, z wysokim prawdopodobieństwem, nie będziemy w stanie zapewnić odbiorcom wystarczających zasobów energetycznych. Pierwsze oznaki kryzysu energetycznego możemy obserwować już dzisiaj.

 

Do jeszcze jakich zadań potrzebna jest energetyce digitalizacja?

Szeroko rozumiana digitalizacja, wykorzystanie modeli sztucznej inteligencji, są krytyczne do dokładnego przewidywania zapotrzebowania na energię, wytwarzania energii z OZE, optymalizacji przesyłu, magazynowania energii itd. Tak jak już wspomniałem, ilość punktów wytwarzających energię, wpływ pogody, awarie systemów energetycznych itd. powodują, że tradycyjne podejście do zarządzania energetyką będzie zdecydowanie niewystarczające, a wręcz może generować dodatkowe problemy. Model, gdzie występują duże elektrownie generujące energie i rozsyłające ją jednokierunkowo do odbiorców, przestaje istnieć i musimy dostosować się do nowej rzeczywistości.

 

Jakie jest w ogóle podejście polskiej energetyki do nowoczesnych technologii, jak chmura, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe itp.?

Na to pytanie ciężko jest udzielić prostej odpowiedzi. W Grupie Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy KPRM prowadzę grupę ds. energetyki. Pracujemy tam m.in. nad raportem, który ma pokazać obecny stan cyfryzacji oraz wykorzystania m.in. sztucznej inteligencji w sektorze energetycznym. Opracowujemy także rekomendacje pokazujące konkretne technologie, które mogą wesprzeć energetykę w drodze do modelu „data driven". Zapraszamy obecnie przedstawicieli spółek energetycznych do współpracy, aby jak najlepiej dopasować propozycje do oczekiwań i obecnego stanu zaawansowania cyfrowego tych organizacji. Na dzień dzisiejszy aktywnie do prac w prowadzonej przeze mnie grupie włączyła się Polska Spółka Gazownictwa.

 

Dlaczego najbardziej zaawansowana technologia z obszaru cyfryzacji jest tak wolno adoptowana w polskiej energetyce?

Tutaj znowu można wskazywać wiele czynników, ale jednym z najważniejszych problemów jest trudność w pozyskaniu specjalistów z obszaru m.in. sztucznej inteligencji. Nie jest to problem wyłącznie sektora energetycznego, ale to samo zjawisko dotyczy również innych sektorów gospodarki i nie wydaje się, żeby w krótkim terminie dało się go rozwiązać. Opracowywany aktualnie w ramach GRAI raport ma m.in. dostarczyć wiedzę, którą spółki energetyczne będą mogły wykorzystać w swoich planach i procesach transformacji cyfrowej.

Ponadto Fundacja AI Law Tech, w której działalność również jestem zaangażowany, oferuje szkolenia z obszaru sztucznej inteligencji i regulacji prawnych z nią związanych, co może wesprzeć wewnętrzne zespoły w spółkach energetycznych w procesach adaptacji technologii cyfrowych dla swoich potrzeb. Bez budowania kompetencji cyfrowych pod kątem wykorzystania szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, sektor energetyczny z wysokim prawdopodobieństwem nie poradzi sobie z dekarbonizacją.

 

Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych wiąże się z koniecznością zapewnienia cyberbezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Czy popyt polskiej energetyki na specjalistów od cybersecurity równoważy się z ich podażą?

Cyberbezpieczeństwo jest ważne w każdym sektorze gospodarki. Ostatnie wydarzenia pokazują, jak bardzo jest to krytyczne i nie możne być traktowane jako „dodatek" do głównych obszarów działalności. Osób specjalizujących się w cyberbiezpieczeństwie brakuje na rynku, analogicznie jak specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Uzupełnienie kadry przez rekrutację jest niezmiernie trudne, dlatego trzeba intensywnie budować kompetencje w zespołach już działających w spółkach energetycznych. Obecnie na rynku pojawiają się studia podyplomowe z obszaru cyberbezpieczeństwa, co będzie zwiększało liczbę specjalistów na rynku. Proces ten jest jednak długotrwały, a zapotrzebowanie na pracowników z takimi kompetencjami jest i będzie bardzo duże.

 

Patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego, czy polska energetyka podoła w najbliższych latach wyzwaniom związanym z digitalizacją?

Osobiście głęboko wierzę, że polska energetyka podoła wyzwaniom związanym z digitalizacją. Ta wiara powoduje, że prowadzę przy GRAI grupę ds. energetyki, gdzie staramy się wesprzeć sektor energetyczny w transformacji do organizacji „data driven" wykorzystujących najbardziej zaawansowane technologie cyfrowe. Mam nadzieję, że tak jak Polska Spółka Gazownictwa, pozostałe spółki energetyczne zaangażują się w nasze prace i wspólnie wypracujemy najlepsze z możliwych rekomendacje dla polskiej energetyki. Jednocześnie bardzo mocno zachęcam do budowania coraz szerszych kompetencji cyfrowych, w tym z obszaru sztucznej inteligencji, wewnątrz organizacji. Przed cyfryzacją nie uciekniemy, a bez niej nie będziemy w stanie optymalnie zarządzać sektorem energetycznym w naszym kraju.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

Dr inż. Ireneusz Wochlik, Członej Zarządu Fundacji AI LAW TECH, był uczestnikiem panelu dyskusyjnego podczas 6. Konferencji „Inteligentna Energetyka” – Energetyka 3D: Digitalizacja | Decentralizacja | Dekarbonizacja, która odbyła się 22 czerwca 2022 r. w Warszawie. Więcej o Prelegencie znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia.

 

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy ARTSMART Izabela Żylińska.
Więcej w Regulaminie.

 

fot. freepik / tarcza