Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Bez właściwych narzędzi zarządzanie elementami infrastruktury sieciowej m.in. inteligentnymi licznikami, bramkami i modemami komunikacyjnymi, routerami, czy różnego rodzaju czujnikami nie będzie prostym zadaniem – mówi Tomasz Mazan, Product Manager, AVSystem.

 

Tomasz Mazan, Product Manager, AVSystem

Rozmawiała: Izabela Żylińska

 

W ostatnim czasie sztandarowym hasłem wielu inicjatyw legislacyjnych i branżowych stała się „digitalizacja energetyki”. Jak Pan uważa, czy polska energetyka jest już gotowa na osiągnięcie cyfrowej dojrzałości?

Polska energetyka, w szczególności ta zorientowana na efektywną i sprawną dystrybucję mediów, wykazuje ogromną świadomość szans, jakie daje digitalizacja. Spójrzmy na to z punktu widzenia klasycznego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD). W sieci typowego OSD znajduje się coraz więcej różnego typu nowoczesnych urządzeń tzw. Internetu Rzeczy (IoT), które są dla OSD bardzo ważnym elementem infrastruktury, gdyż odpowiadają za akwizycję danych pomiarowych, pełniąc swojego rodzaju rolę pomostu między systemami zarządczymi a wybranymi elementami sieci. Dodatkowo nie zapominajmy, że cyfryzacja „dotyka” również ekip serwisowych, które do codziennej pracy wykorzystują całą gamę urządzeń IoT począwszy od urządzeń czuwających nad bezpieczeństwem pracownika, a kończąc na elementach optymalizujących jego pracę. Dzięki danym pozyskanym z takich urządzeń OSD mogą wspiąć się na wyższy poziom skuteczności i osiągać założone cele związane z cyfryzacją i narzuconymi wymogami dla osiągnięcia efektywności operacyjnej. Bez stałego rozwoju w kierunku digitalizacji elementów infrastruktury sieciowej efektywna dystrybucja mediów m.in. energii elektrycznej wydaje się niemożliwa.

 

Jak więc skutecznie digitalizować, aby zapewnić nieprzerwane działanie tychże elementów infrastruktury sieciowej?

Przede wszystkim OSD muszą zaopatrzyć się we właściwe narzędzia IT, bez których sprawne funkcjonowanie elementów infrastruktury sieciowej będzie nieosiągalne. Następnie powinni wymóc na dostawcach urządzeń, aby dostarczane urządzenia spełniały założenia interoperacyjności, czyli poprawnie współpracowały z narzędziami IT odpowiedzialnymi zarówno za akwizycję danych z tychże urządzeń, ale i za zarządzanie nimi. Dzięki tak zoptymalizowanemu podejściu OSD jest w stanie osiągać wysokie współczynniki skuteczności operacyjnej poprzez ciągłą i niezakłóconą pracę urządzeń sieciowych.

 

SmartDevice

 

Skupmy się na tym, czym są te „właściwe narzędzia”?

To rozwiązania IT, które nie tylko są skalowalne, elastyczne czy bezpieczne, ale także umożliwiają integrację i interoperacyjność różnego rodzaju urządzeń i protokołów. W efekcie dają OSD gwarancję pełnej kontroli nad posiadaną infrastrukturą niezależnie od jej wielkości, różnorodności wykorzystanych technologii czy protokołów, producenta urządzeń czy właśnie cyklu życia takiego urządzenia.

Znakomitym przykładem takiego rozwiązania spełniającego wymienione oczekiwania, a przy tym umożliwiającego implementację wszelkich procesów towarzyszących, jest platforma Coiote IoT Device Management oferowana przez naszą firmę. Pozwala ona zespołom operacyjnym wdrażać nowe typy rozwiązań czy urządzeń IoT i identyfikować występujące, ale i te mogące wystąpić problemy szybciej niż do tej pory było to możliwe. Platforma ta oparta jest na otwartych standardach m.in. Lightweight M2M (LwM2M).

 

Jakie jest przeznaczenie platformy Coiote IoT Device Management?

Rozwiązanie dedykowane jest różnym branżom. Z punktu widzenia profilu czytelników Smart-Grids.pl, Coiote IoT Device Management najbardziej zainteresuje przedstawicieli OSD m.in. energii elektrycznej, gazu i wody, u których rozpoczęto już realizacje lub też planowane są wdrażania rozwiązań Inteligentnych Liczników.

Platforma Coiote IoT Device Management, choć oparta w swojej architekturze o protokół LwM2M, to umożliwia także zarządzanie urządzeniami wykorzystującymi inne niż LwM2M protokoły kojarzone bardziej z rynkiem telekomunikacyjnym, jak m.in. TR-069, SSH czy HTTP.

 

SmartDevice2 

Jak wygląda wykorzystanie Państwa rozwiązań w praktyce?

Odpowiem na Pani pytanie, opierając się na przykładzie pilota wdrożenia, jaki mieliśmy przyjemność zrealizować dla Stoen Operator.

Aktualnie w sieci tego operatora pracuje kilkadziesiąt tysięcy urządzeń telekomunikacyjnych oraz duża liczba inteligentnych liczników. Spółka szacuje, że w najbliższej przyszłości będzie posiadać kilkaset tysięcy urządzeń IoT, które będą wymagały nie tylko sprawnego zarządzania np. przeprowadzania aktualizacji oprogramowania układowego (firmware) oraz konserwacji predykcyjnej, ale również monitorowania ich stanu i wydajności pracy.

Stoen Operator potrzebował rozwiązania, które:

  • dostarcza ogólny widok sieci „z lotu ptaka” obejmujący zarówno starsze, jak i nowe urządzenia, w celu lepszego planowania i optymalizacji działań serwisowych w terenie,
  • zapewnia diagnostykę i wgląd w poszczególne urządzenia, aby umożliwić m.in. konserwację predykcyjną i zdalne zarządzanie w przypadkach użycia, takich jak rekonfiguracja sieci,
  • pozwala na stopniowe wprowadzanie kolejnych, nowych typów urządzeń, wskazując na potrzebę skalowalności i interoperacyjności protokołów.

Stoen Operator zdecydował o pilotażowym wdrożeniu platformy Coiote IoT Device Management, którą przeprowadziliśmy wraz z zespołem Pionu Operatora Danych Pomiarowych i Liczników Stoen Operator. Pilotaż ten miał przede wszystkim na celu wykazanie niezbędności, a wręcz konieczności posiadania takiego narzędzia i jego wpływu na poprawę efektywności pracy infrastruktury.

 

Czy platforma AVSystem spełniła wymagania Stoen Operator oraz innych OSD?

Platforma Coiote IoT Device Management została przetestowane z różnymi typami urządzeń będącymi na stanie Stoen Operator i w wielu różnych scenariuszach operacyjnych.

Zgodnie z zapotrzebowaniem OSD, platforma zapewnia pełną widoczność infrastruktury w trybie online, czyli globalny widok do poziomu poszczególnych budynków i urządzeń. Na konfigurowalnym pulpicie nawigacyjnym można przeglądać status, jak i inne parametry urządzenia oraz wydawać polecenia, takie jak aplikacja zmian do konfiguracji. Użytkownicy mogą na żądanie i bez przestojów wprowadzać zmiany w konfiguracji aplikacji przez interfejs webowy, by jeszcze bardziej dostosować ją do swoich potrzeb i gustu.

Według otrzymanych informacji warszawski OSD jest bardzo zadowolony z ogólnej wydajności, a co najważniejsze – interoperacyjności, rozwiązania.

 

Gratuluję znakomitych wyników! Życzę AVSystem powodzenia w kolejnych realizacjach i serdecznie dziękuję za rozmowę.

 

 

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy ARTSMART Izabela Żylińska.
Więcej w Regulaminie.
© Artykuł sponsorowany