Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

13 grudnia 2022 r. Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. opublikował informacje z otwarcia ofert na CORE LTE450 i RAN LTE450.

 

Poniżej przedstawiamy informacje z otwarcia ofert dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie sektorowych negocjacji z ogłoszeniem pn.

 1. Zakup i wdrożenie komponentów sieci rdzeniowej CORE LTE450 wraz z usługą wsparcia i utrzymania, numer postępowania: POST/PGE/SYS/DZ/00013/2022
 2. Zakup i wdrożenie komponentów sieci radiowej RAN LTE450 wraz z usługą wsparcia technicznego, numer postępowania: POST/PGE/SYS/DZ/00092/2022

wraz z kwotami, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówień.

 

POST/PGE/SYS/DZ/00013/2022

Zakup i wdrożenie komponentów sieci rdzeniowej CORE LTE450 wraz z usługą wsparcia i utrzymania

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

 • Zamówienie podstawowe (Zakres podstawowy): 
  154 000 000,00 zł netto, tj. 189 420 000,00 zł brutto
 • Zamówienie w ramach prawa opcji (Zamówienie dodatkowe):
  44 000 000,00 zł netto, tj. 54 120 000,00 zł brutto

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy oraz siedziba

Ceny brutto PLN

1.

Ericsson Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 12
02-673 Warszawa

Cena za realizację Zamówienia w rozumieniu pkt 1.2 Załącznika nr 8 do SWZ:

113 695 049,60

Zamówienie podstawowe (Zakres podstawowy):

95 937 862,46

Cena za realizację Usługi Konsultacje Techniczne/Usługa Rozwojowa w rozumieniu pkt 1.3 Załącznika nr 8 do SWZ [800 MD]:

3 117 312,00

Zamówienie w ramach prawa opcji (Zamówienie dodatkowe):

20 874 499,14

Suma: 116 812 361,60

2.

Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

ul. Rodziny  Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa

Cena za realizację Zamówienia w rozumieniu pkt 1.2 Załącznika nr 8 do SWZ:

163 072 968,87

Zamówienie podstawowe (Zakres podstawowy):

143 049 992,57

Cena za realizację Usługi Konsultacje Techniczne/Usługa Rozwojowa w rozumieniu pkt 1.3 Załącznika nr 8 do SWZ [800 MD]:

2 078 208,00

Zamówienie w ramach prawa opcji (Zamówienie dodatkowe):

22 101 184,30

Suma: 165 151 176,87

 

POST/PGE/SYS/DZ/00092/202

Zakup i wdrożenie komponentów sieci radiowej RAN LTE450 wraz z usługą wsparcia technicznego

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

 • Zamówienie podstawowe (Zakres podstawowy):
  123 000 000,00 zł netto, tj. 151 290 000,00 zł brutto
 • Zamówienie w ramach prawa opcji (Zamówienie dodatkowe):
  10 000 000,00 zł netto, tj. 12 300 000,00 zł brutto

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy
oraz siedziba

Ceny brutto PLN

1.

Ericsson Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 12
02-673 Warszawa

Zamówienie podstawowe (Zakres podstawowy):

57 986 664,17

Zamówienie w ramach prawa opcji (Zamówienie dodatkowe):

4 604 262,52

Suma: 62 590 926,69

2.

Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa

Zamówienie podstawowe (Zakres podstawowy):

107 020 542,33

Zamówienie w ramach prawa opcji (Zamówienie dodatkowe):

6 971 192,28

Suma: 113 991 734,61

 

Źródło: gkpge.pl