Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Do 2 lutego 2023 r. można składać oferty w ramach postępowania PGE Systemy pn.: Zakup klatki Faraday'a na potrzeby Sieci LTE450 (POST/PGE/SYS/DZ/00399/2022).

 

canva12 stycznia 2023 r. PGE Systemy ogłosiło przetarg na zakup wyposażenia laboratorium radiowego, w postaci klatki Faraday’a.

 

Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A./Departament Zakupów

Nazwa postępowania: Zakup klatki Faraday'a na potrzeby Sieci LTE450

Numer postępowania: POST/PGE/SYS/DZ/00399/2022

Tryb postępowania zakupowego: negocjacje (w formule otwartej)

Termin składania ofert wstępnych: 02.02.2023 r. do godz. 12:00 (poprzez System Zakupowy GK PGE)

Opis Przedmiotu Zamówienia:

   1. Dostawa Sprzętu - 1 szt. klatka Faraday'a o minimalnych wymiarach wewnętrznych 400 mm x 550 mm x 550 mm.

   2. Udzielenie przez Wykonawcę Gwarancji dla dostarczonego Sprzętu - 24-miesieczna (2 lata) Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru dla dostarczanego Sprzętu. Zakończenie obowiązywania umowy w dniu zakończenia gwarancji.

   3. Uczestnictwo w procedurze odbioru przedmiotu zamówienia.

   4. Dostarczenie przez Wykonawcę Dokumentacji dla Sprzętu.

   5. Dostarczenie przez Wykonawcę raportu z testów potwierdzających parametry deklarowane przez producenta Sprzętu w Dokumentacji.

Więcej informacji i załączniki: https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/67700/details

 

Źródło: gkpge.pl