Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przedstawiło opracowane szczegółowe wymagania w zakresie sposobu realizacji funkcjonalności ograniczenia mocy czynnej w licznikach zdalnego odczytu.

 

canva1 stycznia 2023 r. w Polsce zainstalowanych było 18,618 mln liczników energii elektrycznej, z czego 4,042 mln urządzeń to liczniki zdalnego odczytu (Smart Meters). Przygotowany przez eskeprtów PTPiRE dokument "Rekomendowane wymagania w zakresie sposobu realizacji funkcjonalności ograniczenia mocy czynnej w licznikach zdalnego odczytu" stanowi doprecyzowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego w zakresie funkcjonalności ograniczenia mocy czynnej w licznikach zdalnego odczytu. W intencji autorów dokument ma za zadanie opisać w sposób możliwie pełny i zrozumiały funkcjonalności LZO w zakresie sterowania mocą czynną.

 

Źródło: ptpiree.pl