Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

Carbon Emissions Insights w ramach Webex Control Hub Cisco umożliwią klientom śledzenie i ograniczanie śladu węglowego i zużycia energii.

 

freepikZrównoważony rozwój

Zgodnie z danymi Gartnera, zrównoważony rozwój w ubiegłym roku pojawił się w pierwszej dziesiątce najważniejszych tematów biznesowych. Dla 80% prezesów, którzy planują inwestycje do końca bieżącego roku, jest to kluczowy wyznacznik, zaraz za wydajnością i ogólną jakością. Zarządy firm uznają zrównoważony rozwój za wyróżnik na rynku, wg badanych jest on równie ważny co zaufanie do marki.

- W Cisco skupiamy się na tworzeniu zrównoważonych rozwiązań i wywieraniu pozytywnego wpływu na świat - mówi Jeetu Patel, wiceprezes i dyrektor generalny działu Security & Collaboration w Cisco. - Powodem, dla którego tworzymy produkty i usługi zgodnie z wizją ekonomii obiegu zamkniętego, jest pomoc klientom w realizacji ich celów ESG. Jesteśmy jedyną firmą, która oferuje rozwiązanie w rodzaju Carbon Emissions Insights.

 

Cisco prezentuje rozwiązanie

Carbon Emissions Insights w ramach Webex Control Hub raportuje bieżące zużycie energii, aby wesprzeć firmy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i jest to pierwsze takie narzędzie w branży. Carbon Emissions Insights raportuje w ramach unijnych wskaźników Zakresu 2 (ang. Scope 2) oraz przedstawia zalecenia dotyczące optymalizacji zużycia energii i wykorzystania urządzeń Webex. Działania te stanowią część strategii Cisco na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2040 r.

Carbon Emissions Insights w Webex Control Hub pozwalają firmom na:

  • Oszacowanie zużycia energii i związanej z tym emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e) z urządzeń do współpracy Cisco. Obliczenia są oparte na wzorach organów rządowych, takich jak amerykańska Agencja Ochrony Środowiska.
  • Obserwowanie trendów emisji na przestrzeni dłuższych okresów, aby śledzić postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Ponadto, Carbon Emission Insights zawierają wskazówki dla administratorów IT w zakresie optymalizacji zużycia energii przez rozwiązania Cisco.

Funkcjonalność Carbon Emissions Insights będzie dostępna w Webex Control Hub i włączona domyślnie dla administratorów IT już latem 2023. Oszacowane dane będzie można wyeksportować za pośrednictwem interfejsu API w celu integracji z narzędziami raportowania zrównoważonego rozwoju klienta.

 

Plany Cisco

Celem Cisco jest, aby do 2025 r. wszystkie nowe produkty i ich opakowania były zgodnych z zasadami ekonomii obiegu zamkniętego (ang. circular economy). Jednym z przykładów zaangażowania firmy w realizację tej strategii jest Cisco Room Bar, którego opakowania nadają się w 100% do recyklingu, co pozwala ograniczyć blisko 75 ton śmieci rocznie. Ponadto od 2025 roku w serii Cisco IP Phone 8800 znajdą się modele wykonane w 100% z żywicy Post-Consumer Recycled (PCR), co pozwoli zmniejszyć produkcję nowego o plastiku o ponad 1360 ton rocznie.

 

Źródło: dfusion.pl; fot.: freepik