Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Wraz ze wzrostem sektora morskiej energetyki wiatrowej pojawia się potrzeba ewolucji podejść do przesyłania energii z morza do odbiorców na kontynencie. Oprócz budowy nowych farm wiatrowych, rozwój „połączonych sieci morskich " ma zasadnicze znaczenie dla europejskiej wizji offshore.

 

canvaUwolnienie pełnego potencjału morskiej energetyki wiatrowej

W ostatnich tygodniach Hitachi Energy we współpracy z WindEurope opublikował raport, w którym zidentyfikowano krótko- i średnioterminowe działania, jakie będą napędzać rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej i tworzenie połączonych sieci morskich. Obejmują one wdrażanie dostępnych technologii w szybkim tempie i na dużą skalę, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań ramowych i specyfikacji w celu planowania, budowy, obsługi i utrzymywania połączonych sieci morskich oraz napędzanie kolejnych generacji ambitnej współpracy z wieloma interesariuszami.

Do niedawna rozwój morskiej infrastruktury sieciowej był stosunkowo nieskoordynowany, co prowadziło do podłączania farm wiatrowych do jednego punktu na lądzie i tworzenia podmorskich połączeń międzysystemowych zwykle łączących tylko dwa rynki, przy niewielkim skoordynowanym planie przyszłego rozwoju. Dobra wiadomość jest taka, że zaczyna się to zmieniać. Morskie farmy wiatrowe łączą się z więcej niż jedną siecią krajową, a coraz więcej krajów stara się tworzyć połączenia międzysystemowe z turbinami morskimi.

Przykładowo, partnerstwo Hitachi Energy z SSEN Transmission w celu opracowania jednego z flagowych europejskich projektów wieloterminalowych HVDC w Szkocji jest wiodącym przykładem tej transformacji. Idąc dalej, „wyspy energetyczne" zapowiedziane już przez Belgię, Holandię i Danię będą służyć jako węzły zbierające energię elektryczną z okolicznych farm wiatrowych i przesyłające ją do wielu sąsiednich sieci. Tego typu projekty znane są jako morskie projekty hybrydowe.

Naturalną ewolucją tych morskich projektów hybrydowych będzie połączenie ich ze sobą w skoordynowany sposób w celu utworzenia sieci w europejskich basenach morskich.

- Energia elektryczna będzie filarem naszego ewoluującego systemu energetycznego, a morska energetyka wiatrowa, jako integralna część miksu energetycznego, odegra kluczową rolę w realizacji naszej wizji neutralności węglowej - Claudio Facchin, CEO Hitachi Energy.

 

Pokonywanie istniejących barier

Technologia umożliwiająca budowę rozwiązań sieciowych już istnieje i musi być wdrażana na większą skalę i w szybszym tempie. Aby uwolnić ten potencjał, deweloperzy potrzebują większej transparentności zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, aby złagodzić ryzyko inwestycyjne związane z przyspieszeniem wdrażania morskich projektów hybrydowych, a także by dokonać wcześniejszych inwestycji niezbędnych do ułatwienia rozwoju infrastruktury na morzu. Nowe komplikacje wynikają również z przechodzenia na połączone sieci morskie, od budowy systemów z wieloma terminalami od wielu różnych dostawców po łączenie klastrów farm wiatrowych z wieloma rynkami. I oczywiście, od finansowania po regulacje, od technologii po planowanie, niezbędne będą jasne ramy zarządzania nimi.

Europejskie systemy energetyczne stoją w obliczu niespotykanych dotąd zmian, ponieważ ewoluują one w kierunku przyszłości opartej na odnawialnych źródłach energii. Koordynacja i współpraca będą nadal istotnym czynnikiem umożliwiającym realizację ambitnych celów na 2030 r., jakie stawia przed sobą Europa. Kolejnym krokiem w tej ważnej podróży będzie wdrożenie projektu sieci offshore na pełną skalę.

Jak stwierdził Claudio Facchin, CEO Hitachi Energy, energia elektryczna będzie podstawą naszego ewoluującego systemu energetycznego, a morska energetyka wiatrowa, jako integralna część miksu energetycznego, odegra kluczową rolę w osiągnięciu naszej wizji neutralności węglowej. Konieczne jest skoordynowane i holistyczne podejście, aby zapewnić rozwój solidnej i niezawodnej sieci morskiej, która może spełnić ambitne cele Europy w zakresie energii odnawialnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dzięki odpowiednim inwestycjom i działaniom Europa może z powodzeniem wykorzystać moc morskiej energii wiatrowej i przewodzić światu w transformacji energetycznej, kształtując zrównoważoną przyszłość energetyczną dla wszystkich.

 

Źródło: 247.com.pl; fot. canva