Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Enspirion wprowadziła do swojej oferty inspekcję infrastruktury energetycznej, w tym instalacji odnawialnych źródeł energii. Wykorzysta do tego celu drony. Takie rozwiązanie umożliwi m.in. szybszy i bardziej precyzyjny monitoring stanu technicznego infrastruktury, a tym samym pozwoli na oszczędność czasu i pieniędzy.

 

freepikBezzałogowe statki powietrzne, popularnie nazywane dronami, są obecnie wykorzystywane do inspekcji instalacji energetycznych, infrastruktury przemysłowej, jak i weryfikacji wyznaczonych obszarów. Technologia umożliwia wykonywanie zdjęć i filmów w wysokiej rozdzielczości z lotu ptaka, co przekłada się na szybszy i bardziej precyzyjny monitoring stanu technicznego, a tym samym oszczędność czasu i pieniędzy. Możliwe będzie też lepsze szacowanie strat powstałych na skutek klęsk żywiołowych, czy wsparcie systemów kontroli, monitoringu i bezpieczeństwa. Ta forma przeprowadzania oględzin wpływa także na większe bezpieczeństwo pracy. 

Enspirion wskazał usługi, które mogą z powodzeniem być realizowane z użyciem dronów. Są to m.in. oględziny urządzeń dystrybucyjnych, jak i wytwórczych (elektrownie wiatrowe, słoneczne, wodne czy konwencjonalne).

 

Ważne doświadczenie

Spółka ma na swoim koncie m.in. serię oblotów inspekcyjnych, przeprowadzonych na farmach wiatrowych w Przykonie i Karcinie oraz na farmie fotowoltaicznej w Wielbarku. Inspekcje na farmach wiatrowych miały na celu ocenę stanu technicznego łopat turbin i zidentyfikowanie potencjalnych uszkodzeń. Wykorzystano bardzo precyzyjne sensory pomiarowe, takie jak skanery laserowe i wysokiej rozdzielczości aparaty RGB (rejestrujące obraz w trzech kolorach). Loty odbywały się przy współpracy z Energą Wytwarzaniem.

Na farmie fotowoltaicznej w Wielbarku zastosowano dron wyposażony w najwyższej jakości kamerę termowizyjną, co umożliwiło przeprowadzenie w krótkim czasie inspekcji paneli oraz wykrycie uszkodzeń i zanieczyszczeń obniżających wydajność systemu. Efektem oblotów była dokumentacja zdjęciowa w wysokiej rozdzielczości oraz szczegółowy raport zawierający kompleksową analizę stanu instalacji.

Dzięki regularnym inspekcjom przy wykorzystaniu dronów możliwe jest szybkie zidentyfikowanie problemów związanych z panelami fotowoltaicznymi i ich szybka naprawa, co przyczynia się do optymalizacji wydajności farm fotowoltaicznych.

 

Nowe możliwości

Usługa Enspiriona jest zgodna z celami CSR Grupy Energa, dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w zakresie chociażby redukcji emisji CO2 i zużycia paliw. Obloty dronami wpływają pozytywnie na efektywność operacyjną, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym.

 

Źródło: media.energa.pl; fot. freepik