Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Stoen Opertaor sfinalizował ważny etap na drodze do uruchomienia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Wraz z firmą Deloitte zakończył testy techniczne systemu odpowiedzialnego za komunikację z powstającym scentralizowanym systemem informatycznym. Potwierdziły one zgodność z protokołem AS4.

 

freepik_fullvectorCentralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE) to jedno z największych przedsięwzięć w historii polskiej energetyki. System będzie gromadzić wszystkie techniczne i handlowe informacje niezbędne do obsługi detalicznego rynku energii elektrycznej oraz ułatwi interakcje pomiędzy podmiotami tego sektora. Wszyscy jego beneficjenci muszą przygotować swoje systemy i dostosować je do przetwarzania danych z CSIRE. Stoen Operator właśnie osiągnął pierwszy kamień milowy w obszarze wewnętrznej obsługi komunikacji z tworzonym systemem centralnym. We współpracy z firmą Deloitte Stoen ukończył testy techniczne systemu odpowiedzialnego za komunikację z CSIRE. Potwierdziły one jego zgodność z protokołem AS4.

 

Bezpieczeństwo wymiany danych na skalę ogólnokrajową

Standard AS4 (Applicability Statement 4) to protokół komunikacji elektronicznej. Jest on używany w sektorze biznesowym do bezpiecznej i niezawodnej wymiany danych B2B między systemami informatycznymi. Elementami gwarantującymi bezpieczeństwo i wiarygodność przetwarzanych danych są podpisy cyfrowe oraz mechanizmy szyfrujące (WS-security). Dzięki możliwości przesyłania różnych typów komunikatów zapewnia on wysoki poziom elastyczności.

AS4 został przyjęty przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej jako standard wymiany komunikatów w projekcie budowy Centralnego Systemu Wymiany Informacji, a Operator Informacji Rynku Energii zaakceptował ten standard dla CSIRE.

 

Dalsze plany adaptacyjne

CSIRE ma zostać uruchomiony w lipcu 2025 roku. Docelowo system przyniesie korzyści wszystkim uczestnikom rynku – konsumentom, prosumentom, sprzedawcom energii, operatorom sieci dystrybucyjnej i operatorowi sieci przesyłowej. Umożliwi efektywniejsze wykorzystywanie energii – zarówno przez indywidualnego klienta, jak i na poziomie krajowego systemu elektroenergetycznego. System przyczyni się także do rozwoju rozproszonej sieci OZE – pozwoli realizować taryfy dynamiczne, łatwiej rozliczać się w ramach net billingu i przekazywać masowe dane z odczytów tzw. inteligentnych liczników.

Przy tak szerokim zakresie pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania danych konieczne jest ich zabezpieczenie.

 

Źródło: mslgroup.pl; fot.: freepik / fullvector