Breaking news
PILNE! Targi ENERGETICS zostały przeniesione na 2021 rok || EXPOPOWER na 2022 rok || Warsaw Industry Week na 3-5 listopada 2021!

Trwająca transformacja rynku energii to obecnie niewątpliwie jeden ze strategicznych obszarów polityk rządowych. Nowe kierunki energetyki to dziś płaszczyzna wielu pytań i wątpliwości przede wszystkim dla przedsiębiorców, ale także dla odbiorców końcowych, których poziom satysfakcji jest miernikiem prędkości zmian.

Zbliżający się V jubileuszowy Kongres Energetyczny DISE, który odbędzie się w dniach 25-26 września br. we Wrocławiu to doskonała okazja do debaty nad przyszłością energetyki poprzez uczestnictwo w panelach dyskusyjnych, w których wezmą udział przedstawiciele świata nauki, menadżerowie oraz praktycy wielu dziedzin gospodarki. Tegoroczny Kongres skoncentrowany będzie wokół wielu istotnych zagadnień nie tylko z uwagi na edycję jubileuszową, ale przede wszystkim na tempo zmian w energetyce, którą przyniósł miniony rok.

Jedną z najważniejszych kwestii, która będzie przedmiotem dyskusji jest nowa polityka energetyczna Polski. Jest ona oparta o projekt Ministerstwa Energii znajdujący się aktualnie w fazie konsultacji. Celem jest podsumowanie dotychczasowych działań i wytyczenie nowych kierunków rozwoju sektora energetycznego. Trudność polega na tym, że zmiany są długofalowe i wielopłaszczyznowe, dotyczą one bowiem całego łańcucha dostawy energii; od jej wytworzenia, poprzez dystrybucję, po sposób jej wykorzystania. Istotą jest: bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność i efektywność energetyczna oraz przyjazność środowisku. Elektryzującym tematem będzie odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest obniżenie udziału węgla w miksie energetycznym do poziomu poniżej 50 proc. oraz wzrost dominacji odnawialnych źródeł energii? Wdrożenie energetyki jądrowej, przy jednoczesnym podnoszeniu efektywności energetycznej? To pytania, z którymi zmierzą się eksperci.

Kongres będzie również okazją do przyjrzenia się planom budowy morskich farm wiatrowych. Jest to jedno z rozwiązań, które ma ukierunkowywać polską gospodarkę na rozwiązania niskoemisyjne. Jak odległe są to plany i kiedy najwcześniej pozyskamy energię wiatrową, to pytania z którymi zmierzą się zaproszeni eksperci.

Zagadnieniem, które wymaga wyróżnienia jest kwestia cyfryzacji rynku energii. W tym obszarze priorytetowe są inwestycje w inteligentne liczniki i gazomierze (technologia smart grid i smart metering), co przyczyniłoby się do zwiększenia efektywności bilansu między energią dostarczaną, a wykorzystywaną. Celem jest minimalizowanie strat przesyłowych, a także komfort odbiorcy końcowego, który ma możliwość stałego monitorowania zużywanej energii. Wszystko to ma być oparte o metodologię „user experience”, a więc ulepszanie rozwiązań z perspektywy oceny użytkownika.

Warto jeszcze nadmienić o programie czyste powietrze, który również znajdzie swoje miejsce w kongresowej debacie. Z pewnością ciepłownictwo i elektryfikacja transportu mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza, ale w jaki sposób? Termomodernizacja to dziś słowo- klucz. Nowoczesne systemy izolacyjne budynków, kogeneracyjne systemy grzewcze to elementy niezbędne do osiągnięcia pełnej efektywności energetycznej, a zarazem likwidacji smogu. Coraz więcej miast inwestuje w bezemisyjny transport. Wiele dużych polskich miast, w tym Wrocław proponuje hulajnogi również oparte na technologii cyfrowej, które cieszą się coraz większą rzeszą sympatyków. Podobnych rozwiązań stale przybywa; jak się sprawdzają i jakie są najbliższe plany w technologii zeroemisyjnej. Na te pytania z pewnością będą chcieli odpowiedzieć eksperci.

Dlaczego warto być obecnym na V Kongresie Energetycznym we Wrocławiu? To dwa dni debat, spotkań z ekspertami z dziedziny energetyki, okazja wymiany poglądów i weryfikacji swojej wiedzy w zakresie pojawiających się innowacji. W fotelach eksperckich zasiądą: Stefan Gullgren (Ambasador Szwecji w Polsce), Olav Myklebust (Ambasador Norwegii w Polsce, przewodniczący Zgromadzenia i Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego), Magnus Hall (Prezes Vattenfall, Prezes Eurelectric), Beata Daszyńska- Muzyczka (Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz Radosław Kwiecień (Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego). Taki skład panelistów gwarantuje dyskusję na najwyższym poziomie merytorycznym.

Więcej na: dise.org.pl