Breaking news
PILNE! Zmiana terminów targów: ENERGETICS 15 grudnia 2020, Warsaw Industry Week 3-5 listopada 2021!

Już 22 października 2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się pierwsze webinarium zorganizowane przez firmę PROTEKTEL. Podczas wydarzenia porozmawiamy o praktycznych zastosowaniach i ocenie parametrów elektrycznych ograniczników przepięć z licznikami zadziałań w sieciach kablowych wysokich napięć.

22 października 2020 r., godz. 10:00
WEBINARIUM pt.
„Praktyczne zastosowanie i ocena parametrów elektrycznych ograniczników przepięć
z licznikami zadziałań w sieciach kablowych wysokich napięć”

 

 

protektelBieżące potrzeby rozwoju sieci energetycznych w Polsce wymagają wzmożonego zastosowania kabli najwyższych napięć z uwagi na uniknięcie ingerencji w zastaną infrastrukturę i negatywnego wpływu na krajobraz i środowisko naturalne przy zapewnieniu wysokiego stopienia bezpieczeństwa, niezawodności dostaw i dystrybucji energii. Jak wszystkie systemy energetyczne, sieci kablowe czy mieszane wymagają zastosowania ochrony przeciwprzepięciowej przed wyładowaniami atmosferycznymi czy eksploatacyjnymi.

Skablowanie linii energetycznej odbywa się najczęściej bezpośrednio pomiędzy istniejącymi odcinkami napowietrznymi, jak również pomiędzy linią napowietrzną a polem liniowym lub transformatorowym stacji energetycznej. Przejście linii kablowej w napowietrzną realizowane jest najczęściej na tzw. słupach kablowych. Dla zapewniania ochrony przed przepięciami stosuje się w tych miejscach napowietrzne ograniczniki przepięć WN zamontowane w każdej fazie w układzie faza–ziemia, bezpośrednio chroniące zarówno głowicę kablową, jak i izolacje główną zastosowanego kabla wysokiego napięcia (połączenie głowica kablowa – żyła robocza kabla – sieć energetyczna).

 

Prezentację poprowadzi Jacek Turkowski, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży, PROTEKTEL sp. z o.o.

 

Formularz rejestracji dostępny jest pod linkiem:

https://www.protektel.pl/nasze-webinaria/webinarium-nt-ogranicznikow-przepiec-z-licznikami-zadzialan