Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

7-8 listopada 2022 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyła się 36. Konferencja Energetyczna EuroPOWER i 6. OZE POWER. Wydarzenie, na którego program składały się wystąpienia i debaty kluczowych przedstawicieli polskiego sektora energetycznego, zgromadziło ponad pół tysiąca uczestników.

 

mmcUroczystego otwarcia Konferencji dokonali Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej EuroPOWER oraz Maciej Bando, Przewodniczący Rady Programowej OZE POWER. Uczestnicy wysłuchali także wystąpienia Gościa Honorowego: Komisarz Unii Europejskiej ds. energii, Kadri Simson.

Podczas panelu inauguracyjnego 36. EuroPOWER & 6. OZE POWER miejsce miało uroczyste podpisanie Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki przez Rafała Gawina, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz pięciu Prezesów Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w Polsce (Enea, Energa, E.ON, PGE, TAURON) w obecności reprezentantów rządu.

Sieci dystrybucyjne są kluczem do udanej transformacji i rozwoju rynku. Wymagają jednak dodatkowych, znacznych nakładów finansowych, właściwego i stabilnego otoczenia regulacyjnego, jak również harmonizacji kierunku wsparcia poszczególnych sektorów na rynku energii. To przekonanie stanęło u podstaw inicjatywy uruchomienia projektu Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki” – mówił Rafał Gawin, Prezes URE.

W ramach debaty inauguracyjnej liderzy sektora dyskutowali na temat bezpieczeństwa i optymalizacji energetycznej Polski. Poruszono wątki związane m.in. z przyszłością ETS w pakiecie Fit for 55, uniezależnieniem zaopatrzenia w energię i paliwa, alternatywami dla paliw z Rosji oraz ograniczonymi zasobami surowców naturalnych w obliczu kryzysu i niestabilności rynków. Kolejna debata skupiona została na temacie cyberbezpieczeństwa w energetyce. Eksperci rozmawiali o zagrożeniu jakie stanowią ataki hackerskie na systemy energetyczne jako składową krytycznej infrastruktury państwa, wprowadzeniu mechanizmu certyfikowania i testowania liczników energii i bezpieczeństwie danych. 

mmcPodczas panelu poświęconego finansowaniu inwestycji energetycznych pojawiły się kwestie takie jak m.in. inwentaryzacja źródeł finansowania, finansowanie oszczędności energetycznych, rola sektora bankowego w procesie stymulowania oraz finansowania transformacji energetycznej. Nie zabrakło dyskusji na temat rozwoju sektora OZE w Polsce (m.in. stabilizacji rynku OZE, potencjału OZE w ciepłownictwie, gospodarki w obiegu zamkniętym) oraz potencjału i możliwości sektora ciepłownictwa (m.in. warunków ramowe pracy sieci ciepłowniczej i jednostek wytwarzania ciepła wynikających z Fit for 55 oraz RED II, zadaniach głównych graczy transformacji polskiego ciepłownictwa). Dzień pierwszy zakończyła debata młodych na temat energetycznego uświadamiania społeczeństwa.

Dzień drugi wydarzenia rozpoczęto od analizy transformacji cyfrowej sektora energetyki w duchu zrównoważonego rozwoju. Prelegenci dyskutowali m.in. na temat budowania IT od podstaw w firmie energetycznej, modelach rozproszonego zarządzania w IT, cyfrowej transformacji w procesach inwestycyjno-decyzyjnych w sektorze energetycznym oraz ESG jako fundamentu do planowania i podejmowania działań transformacyjnych oraz compliance . Debatę Data Economy poświęcono zagadnieniom dotyczącym akwizycji, analityce, raportowaniu i zabezpieczeniu danych w energetyce, zastosowanie sztucznej inteligencji oraz IoT w rozwiązaniach na rzecz efektywności energetycznej, wykorzystaniu chmury w energetyce. Rozważania w zakresie zastosowania technologii w energetyce zostały poparte przykładami praktycznych rozwiązań w sektorze.

Ważnym tematem jesiennej edycji EuroPOWER była energetyka jądrowa. Prelegenci dedykowanej debaty podjęli próbę odpowiedzi na pytania: Jak, kiedy i dlaczego atom może zmienić mix energetyczny w Polsce w kontekście doświadczeń wyniesionych z obecnego kryzysu przy utrzymaniu celów polityki klimatycznej? Czy energetyka jądrowa może powstać wystarczająco szybko by stanowić odpowiedź na lukę energetyczną? Czy małe i mikroreaktory jądrowe stanowią przełom dla polskiej energetyki? 

Problematyką kolejnych debat były polska energetyka wiatrowa na morzu i na lądzie, nowa filozofia funkcjonowania sieci elektroenergetycznych, przesyłowych i dystrybucyjnych oraz elektryfikacja transportu.

 

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją 36. EuroPOWER & 6. OZE POWER.

 

Źródło: MMC Polska