Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

W Rzeszowie odbyła się VIII Konferencja "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" z udziałem wielu ekspertów branży energetycznej.

 

ipeWiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak ogłosiła, że prawie 22 mld euro z Polityki Spójności zostanie przeznaczone na cel "Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa". Środki te zostaną wykorzystane w dziedzinie efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych, energii odnawialnej oraz inteligentnych systemów energetycznych. Inwestycje w zeroemisyjną i niskoemisyjną mobilność miejską również otrzymają wsparcie głównie z programów krajowych i regionalnych.

Inwestorzy największych projektów morskiej energetyki wiatrowej, takie jak Orlen Neptun i PGE Baltica, podkreślili, że terminy realizacji projektów nie są zagrożone, ale potrzebne są wyspecjalizowane kadry. Współpraca z uczelniami jest kluczowa w kształceniu przyszłych pracowników branży.

Wojna na Ukrainie przyspiesza transformację energetyczną w UE, zwłaszcza technologicznie. To stwarza nowe możliwości zmniejszenia uzależnienia od surowców energetycznych spoza Europy.

Energetyka jądrowa w Polsce stawia przed sobą trzy wyzwania: modernizację sieci elektroenergetycznych, rezerwowanie źródeł OZE magazynami energii oraz zdolności operacyjne do zarządzania systemem elektroenergetycznym.

Zdj. 4Ciepłownictwo zmierza ku efektywności energetycznej, a inwestycje w odnawialne źródła energii są planowane. Orlen planuje produkcję zielonego wodoru, co może przyczynić się do uniezależnienia od surowców z Rosji.

Rozwój gospodarki wodorowej, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, jest priorytetem. Polskie firmy technologiczne powinny być zaangażowane w tworzenie łańcuchów wartości w tej branży.

Bezpieczeństwo energetyczne w Europie wymaga uwzględnienia zarówno transformacji klimatycznej, jak i priorytetu bezpieczeństwa. Wyzwania związane z dostawami energii oraz nowymi technologiami są istotne.

Konferencja podkreśliła potrzebę kontynuacji dyskusji na temat transformacji energetycznej i zapowiedziała kolejną edycję w dniach 9-10 września 2024 roku. – Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy – mówił na zakończenie prof. Mariusz Ruszel.

 

  • Partner generalny: Orlen S.A.
  • Partnerzy strategiczni: ML System S.A., Polska Grupa Energetyczna (PGE)
  • Partnerzy srebrni: Gaz System S.A., PERN, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Województwo Podkarpackie
  • Partnerzy brązowi: GC Energy, Asseco Poland, Veolia, EuRoPol Gaz S.A., Towarowa Giełda Energii, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Olesiński i Wspólnicy
  • Partnerzy wspierający: Gas-Trading S.A.; MPWiK Rzeszów; PKP Cargo Connect Sp. z o. o.; MPEC Rzeszów; Inżynieria Rzeszów S.A.; Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej; Alpetrol Sp. z o.o; Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.; aeroMIND, TAURON Ciepło Sp. z o.o.
  • Partner merytoryczny: Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego

 

Źródło: instytutpe.pl, red. A. Cyło