Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

W dniach 13-15 czerwca 2024 r. podlaski Supraśl gościć będzie przedstawicieli rządu, biznesu, samorządów, ośrodków analitycznych oraz eksperckich. W malowniczym uzdrowisku odbędzie się Międzynarodowy Kongres EKOFORUM. Będzie to 10. edycja największego wydarzenia branżowego w północno-wschodniej Polsce.

 

ekoforum- To naturalne, że Politechnika Białostocka jest partnerem kongresu. Chcemy implementować rozwiązania naszych naukowców w zakresie ekologicznych źródeł energii, ale także systemów odnawialnych źródeł energii i wszystkiego co się z tym wiąże - mówi rektor Politechniki Białostockiej prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Podczas EKOFORUM 2024 zaplanowano m.in. VII Konferencję Naukowo-Techniczną TEFEN, Forum Biogazu i Biometanu wraz z warsztatami, a także szereg wydarzeń towarzyszących, skupionych na rozwoju ekologii i technologii związanych z zieloną energią. Paneliści będą omawiać dotychczasowe inwestycje oraz przyszłość odnawialnych źródeł energii w Polsce. Podczas trzech dni wydarzenia poruszone zostaną tematy takie jak rozwój Polski poprzez inwestycje energetyczne czy rozwój OZE w samorządach. Nie zabraknie też wątków dotyczących rozwoju rynku biogazu i biometanu, elektromobilności czy ochrony środowiska.

Pierwszego dnia organizatorzy przewidzieli sesję pt. „Inwestycje energetyczne a rozwój Polski”, a także dwa bloki tematyczne poświęcone odnawialnym źródłom energii w biznesie i samorządzie. Całość zwieńczy debata biogazowa prowadzona przez prezesa Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego Artura Zawiszę. Udział w niej wezmą kierownicy i doradcy instalacji biogazowych z Podlasia reprezentujący biogazownie oraz przedstawiciele renomowanej firmy technologicznej.

Kolejnego dnia w ramach kongresu EKOFORUM przewidziano VII Konferencję Naukowo-Techniczną TEFEN organizowaną przez Politechnikę Białostocką oraz profesjonalne warsztaty biogazowe prowadzone przez ekspertów technologii i serwisu oraz procesu inwestycyjnego. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu planowania inwestycji, a także dofinansowań ze środków unijnych i krajowych na przedsięwzięcia OZE.

- Chcemy zapoznać uczestników wydarzenia z projektem „Państwowe zasoby cyfrowych map waloryzacji przyrodniczej Polski – etap I”, którego głównym celem jest opracowanie szczegółowej koncepcji oraz zaprojektowanie narzędzia, w tym wykonanie kwerendy zasobów i uwarunkowań realizacji, pozwalającego w ramach kolejnych etapów na stworzenie przetestowanie i uruchomienie państwowych, cyfrowych map waloryzacji przyrodniczej Polski – mówi dr Grzegorz Chocian, prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii ECOPROBON.

Goście odwiedzający Supraśl będą mogli ponadto zwiedzić miasteczko kongresowe oraz wystawę Smart City, zlokalizowane na placu obok Domu Ludowego. Na wystawie zaprezentowane zostaną samochody elektryczne i hybrydowe, stacje do ładowania pojazdów oraz urządzenia zasilane energią solarną. Przewidziano także Piknik Świętego Jana Nepomucena – patrona gospodarki wodnej oraz IV Podlaski Zlot Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych.

Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii i organizator EKOFORUM Krzysztof Jan Stawnicki, podkreśla, że głównym celem tej jubileuszowej dyskusji będzie sformułowanie propozycji dla nowej strategii rozwoju Polski Wschodniej oraz koncepcji sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki. – Staramy się nadążać za trendami, które w tej chwili są na topie, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, żeby Podlaskie nie było tylko skansenem, do którego się przyjeżdża posłuchać ptaszków i posiedzieć nad rzeką, ale pokazać, że tutaj też jest pole do inwestowania w nowe, zielone technologie – mówi.

EKOFORUM to coroczne spotkanie, którego idea polega na promowaniu prośrodowiskowych tematów oraz innowacji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w codziennym życiu. Wydarzenie łączy ekspertów z różnych dziedzin w trosce o przyszłość oraz zrównoważony rozwój Polski.

 

Smart-Grids.pl zostało Patronem Medialnym EKOFORUM 2024.

 

Źródło: ekoforum.info