Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Zapraszamy do Bielska-Białej na tegoroczną, już 37. edycję Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2024. Te największe i najliczniej odwiedzane w Polsce targi to wyjątkowa okazja do poznania nowoczesnych rozwiązań stosowanych w branży energetycznej, która znajduje się pod coraz większą presją konieczności szybkiej transformacji i stosowania technologii przyjaznych klimatowi.

 

ziadRosnąca liczba odmów przyłączania małych instalacji fotowoltaicznych jak i dużych farm wymaga szybszych działań inwestycyjnych i modernizacyjnych w sieciach elektroenergetycznych. Z drugiej strony szybko rosnąca ilość energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym pochodzącej z pogodo-zależnych źródeł odnawialnych stawia poważne wyzwania co do możliwości jego regulacyjności i elastyczności oraz zapewnienia niezawodnych dostaw energii.

Stąd zewsząd słychać o konieczności budowania i przyłączania magazynów energii (głównie bateryjnych), zarówno do przydomowych mikroinstalacji jak i wielkich - systemowych. Należy się zatem spodziewać dużego zainteresowania udziałem w organizowanym podczas targów Forum Magazynowania Energii, pod egidą Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Z kolei Stowarzyszenie Elektryków Polskich zaprasza na omówienie wniosków po udanym, majowym 4. Kongresie Elektryki Polskiej dotyczącym wyzwań związanych z transformacją polskiej energetyki.

Prawie 500 polskich i zagranicznych wystawców tegorocznych targów zaprezentuje całe spektrum specjalistycznych maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, aparaturę rozdzielczą i łączeniową, kontrolno–pomiarową, automatyki i sterowania, osprzęt sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, energooszczędne oświetlenie przemysłowe i drogowe, systemy informatyczne i telekomunikacyjne stosowane w energetyce czy innowacyjne technologie sieciowe.

Znaczącą część ekspozycji targowej zajmują urządzenia i aparatura związane z odnawialnymi źródłami energii, elektromobilnością i technologiami bardziej przyjaznymi dla środowiska. Najnowsze rozwiązania prezentują producenci paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, pomp cieplnych i wspomnianych wyżej magazynów energii a także dostawcy układów automatyki oraz systemów informatycznych związanych z tymi technologiami.

Tradycyjnie już, na otwartych terenach targowych zostały wydzielone trzy specjalne strefy:

  • Strefa Odnawialnych Źródeł Energii – OZE
  • Strefa Elektromobilności – SEL
  • Strefa Praktycznych Pokazów technologii elektrycznych – SPP

Oprócz wspomnianych konferencji będzie zatem wiele okazji do biznesowych spotkań pomiędzy producentami urządzeń czy twórcami technologii a przedstawicielami energetyki, samorządów regionalnych, instytutów branżowych, klastrów energii czy nawet „drobnymi” prosumentami.

W trakcie uroczystości otwarcia Targów nastąpi wręczenie wyróżnień dla laureatów konkursu na „szczególnie wyróżniający się produkt” prezentowany na targach ENERGETAB 2024.

Istotnym wsparciem merytorycznym służy targom wieloletni ich Partner Strategiczny - TAURON Dystrybucja S.A., będący największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce na terenie obejmującym prawie 20% jej obszaru.

 

Więcej informacji będzie można uzyskać na stronie www.energetab.pl

 

Zapraszamy do Bielska-Białej na 37. targi ENERGETAB w dniach 17 – 19 września 2024 roku!

 

Smart-Grids.pl zostało Patronem Medialnym targów ENERGETAB!

 

Źródło: ziad.bielsko.pl