Breaking news
Wytwórco OZE! Pamiętaj o posiadaniu aktualnej koncesji albo wpis do rejestru działalności regulowanej po wygaśnięciu przewidzianego dla wytwórców OZE okresu wsparcia!

24 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. podjęła uchwałę dotyczącą powierzenia Markowi Wadowskiemu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Emitenta od dnia 1 marca 2021 r. do dnia powołania Prezesa Zarządu.

freeimage_cricavaWe wskazanym wyżej okresie Marek Wadowski będzie pełnił także dotychczasową funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów.

19 lutego 2021 r. Wojciech Ignacok poinformował, że z dniem 28 lutego 2021 r. rezygnuje z pełenia funkcji Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. z powodów zdrowotnych.

 

25 lutego 2021 r. Rada nadzorcza TAURON Polska Energia opublikowała ogłoszenie o wydłużeniu terminu na przyjmowanie zgłoszeń kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa zarządu spółki do 8 marca, do godziny 14:30. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 12 marca 2021 r.

 

Źródło: tauron.pl; fot.: freeimage / cricava