Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Sygnatariusze CDP angażują spółki, w których posiadają udziały lub spółki z sektorów lub rynków, którymi są zainteresowani, jak przykładowo energetyka i IT. Uczestnicy mogą wybrać tematy, w które chcieliby zaangażować firmy (zmiana klimatu, lasy i/lub bezpieczeństwo wodne) – mówi Luiza Matusik, Konsultantka, VIVERNO Sp. z o.o.

 

Luiza Matusik, Konsultantka, VIVERNO Sp. z o.o.

Rozmawiała: Izabela Żylińska

 

W styczniu br. CDP, międzynarodowa organizacja non-profi, która prowadzi od ponad 20. lat program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej, opublikowała raport „2022 CDP Non-Disclosure Campaign: Results Report”. W zastawieniu znalazły się m.in. polskie firmy działające dla i w branży energetycznej, jak: Asseco, Enea S.A., Grupa Azoty S.A., KGHM Polska Miedź SA, Polski Koncern Naftowy ORLEN, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Dlaczego przedsiębiorstwa te ujęto w raporcie?

Wskazane przez Panią firmy zostały objęte coroczną kampanią CDP związaną z nieujawnianiem informacji Non-Disclosure Campaign (NDC).

NDC to współpraca z inwestorami (jak np. instytucje bankowe) będącymi sygnatariuszami CDP, w celu nawiązania kontaktu ze spółkami, które nie odpowiedziały na prośby o ujawnienie informacji w ramach kwestionariuszy dotyczących zmian klimatycznych, lasów i/lub bezpieczeństwa wodnego. Warto w tym miejscu wskazać, że NDC działa równolegle do głównego wezwania do ujawnienia CDP i ma za zadanie zwiększyć przejrzystość i podnieść poziom ujawniania informacji przez przedsiębiorstwa.

 

W przytoczonej poniżej tabeli firmy, które przytoczyłam, oceniane są w trzech kategoriach: Climate change status, Forests status, Water security status. Co oznaczają opisy „Targeted”, „Not Requested” i „Already Disclose”?

Requested organization

(Organizacja, do której kierowany jest wniosek)

Climate change status

(Status zmian klimatycznych)

Forests status

(Stan lasów)

Water security status

(Stan bezpieczeństwa wodnego)

Asseco Targeted Not Requested Not Requested
ENEA S.A. Targeted Targeted Targeted
Grupa Azoty S.A. Targeted Not Requested Targeted
KGHM Polska Miedź SA Already Disclose Targeted Targeted
Polski Koncern Naftowy ORLEN Targeted Not Requested Targeted
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Targeted Not Requested Targeted

„Targeted” i „Not requested” wskazują, czy w ramach kampanii CDP wymienione firmy zostały poproszone o wypełnienie danego kwestionariusza, np. Asseco zostało poproszone o ujawnienie informacji tylko w zakresie zmian klimatu. „Already disclose” wskazuje natomiast, że dana spółka ujawniała już przez CDP informacje w tym obszarze.

 

W jakim celu CDP prowadzi co roku kampanię Non-Disclosure Campaign?

Ta kampania „opt-in” pozwala sygnatariuszom CDP bezpośrednio zaangażować się w sprawy firm dotyczące ujawniania informacji przy wsparciu grupy instytucji finansowych. Celem kampanii jest umożliwienie instytucjom finansowym wykorzystania swoich wpływów i pozycji, aby osiągnąć wyższy wskaźnik firm (takich właśnie, jak przez Panią wymieniane) odpowiadających na prośbę CDP o ujawnienie informacji.

Co istotne, z roku na rok obserwujemy, że przedsiębiorstwa, które nie ujawniają informacji, są bardziej skłonne do wypełnienia po raz pierwszy kwestionariusza po bezpośrednim zaangażowaniu przez instytucje finansowe, niż w przypadku, gdy CDP zwraca się o to w ich imieniu.

 

Jak działa proces wyboru firm do ujawnienia informacji w ramach kampanii NDC?

W pierwszych trzech miesiącach roku sygnatariusze CDP mogą zapisać się do kampanii i wybrać firmy, które chcieliby zaangażować. Zazwyczaj są to spółki, w których posiadają udziały lub spółki z sektorów lub rynków, którymi są zainteresowani, jak przykładowo energetyka i IT. Uczestnicy mogą wybrać tematy, w które chcieliby zaangażować firmy (zmiana klimatu, lasy i/lub bezpieczeństwo wodne). List z prośbą o ujawnienie informacji w ramach kampanii NDC, wysłany przez lidera i z poparciem współsygnatariuszy, jasno określa ich życzenie, aby firma rozpoczęła ujawnianie informacji.

 

Czy faktycznie kampania CDP związana z nieujawnianiem informacji działa?

Wyniki kampanii przeprowadzonej w 2022 r. podkreślają wpływ bezpośredniego zaangażowania sygnatariuszy w działania firm związane ze środowiskiem, w tym przypadku ujawnienia informacji za pośrednictwem CDP. Wybrane przedsiębiorstwa były ogólnie 2,3 razy bardziej skłonne do przedstawienia danych, gdy zachęciły ich do tego instytucje finansowe. Dodatkowo, zdecydowana większość spółek ujawniających informacje po raz pierwszy, podtrzymywała w kolejnych latach swoje działania. Fakt ten potwierdza, że początkowe zaangażowanie inwestorów ma kluczowe znaczenie dla pozyskiwania odpowiedzi.

Poniżej podsumuję kluczowe wnioski z kampanii NDC przeprowadzonej w 2022 r.:

  • Siła inwestorów – w edycji 2022 NDC wzięło udział 260 instytucji finansowych reprezentujących aktywa o wartości prawie 30 bln dolarów.
  • Trwałe dziedzictwo – 90% firm, które zgłosiły się w 2021 r. do NDC, odpowiedziało ponownie w 2022 r.
  • Znaczący wpływ na podmioty o dużej emisji – firmy z sektora transportu i wytwarzania energii były 4,6 i 4,4 razy bardziej skłonne do ujawnienia informacji po zaangażowaniu swoich akcjonariuszy.

 

Czy udział w kampanii Non-Disclosure Campaign jest obowiązkowe dla wezwanych firm?

Odpowiedź na wezwanie skierowane w ramach kampanii NDC, tak samo jak tradycyjne ujawnianie informacji za pośrednictwem CDP, nie jest obowiązkowa. Niemniej, odmowa wypełnienia kwestionariuszy związanych z kwestiami środowiskowymi, które są ważne dla interesariuszy (jak np. instytucji bankowych), niesie ze sobą ryzyko niechęci do współpracy z ich strony.

Zwiększony nacisk na zrównoważony rozwój, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz transparentność w kwestiach związanych ze środowiskiem sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw zwraca się do podmiotów, z którymi są powiązane, o udostępnienie informacji na temat stanu aktualnego oraz podejmowanych działań w zakresie ograniczenia wpływu na środowisko. W świetle postępujących zmian, firmy muszą liczyć się z tym, że aby zachować konkurencyjność i pozycję na rynku, konieczne są zdecydowane kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Oprócz spełniania wymagań inwestorów i klientów, raportowanie danych środowiskowych za pośrednictwem CDP pozwala chronić i poprawiać reputację firmy, zwiększać przewagę konkurencyjną, odkrywać zagrożenia i szanse oraz śledzić i porównywać postępy. W świecie, w którym obowiązkowe ujawnianie informacji nabiera rozpędu, ujawnianie informacji za pośrednictwem CDP pomaga również firmom wyprzedzić regulacje. W raportowaniu do CDP pomoże polskim przedsiębiorstwom współpraca z VIVERNO, pierwszym akredytowanym dostawcą rozwiązań w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla w Polsce CDP. Wiedza specjalistyczna naszych ekspertów w zakresie efektywności energetycznej i strategii klimatycznej na pewno będzie miała dla nich wielką wartość i wesprze w dekarbonizacji biznesu.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

Druga część wywiadu już dostępna na naszym portalu! Zapraszamy do lektury!

 

fot.: freepik

 

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy ARTSMART Izabela Żylińska. Więcej w
Regulaminie.