Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Wynik F, jaki przeważa w punktacji CDP dla polskich firm z branży energetycznej oznacza, że nie odpowiedziały na prośbę o ujawnienie informacji w jednym z trzech obszarów: wpływ na klimat, bezpieczeństwo wodne lub lasy. Może to być zły znak dla interesariuszy, jak instytucje bankowe – mówi Luiza Matusik, Konsultantka, VIVERNO Sp. z o.o.

 

Luiza Matusik, Konsultantka, VIVERNO Sp. z o.o.

Rozmawiała: Izabela Żylińska

 

Podczas ostatniego spotkania miałyśmy okazję poruszyć zagadnienie, jakim jest coroczna kampania międzynarodowej organizacja non-profit – CDP – związana z nieujawnianiem informacji Non-Disclosure Campaign. Tym razem chcę porozmawiać z Panią o raportowaniu danych środowiskowych. W końcu coraz więcej przedsiębiorstw z całego świata, w tym z Polski, zobowiązanych jest do udostępnienie informacji na temat stanu aktualnego oraz podejmowanych działań w zakresie ograniczenia wpływu na środowisko.

Faktycznie coraz więcej przedsiębiorstw musi ujawniać różnego rodzaju wskaźniki pozafinansowe (ESG), jak Środowiskowe (Environmental), Społeczne (Social) i Ład Korporacyjny (Corporate Governance). Informacje dotyczące środowiska mogą raportować przykładowo za pośrednictwem wspomnianego przez Panią CDP. Organizacja zbiera dane w trzech obszarach: wpływ na klimat, bezpieczeństwo wodne oraz lasy. Odbywa się to raz w roku w okresie pomiędzy kwietniem a lipcem za pomocą kwestionariuszy rozsyłanych do firm na wniosek instytucji zainteresowanych oceną danego podmiotu. Uzyskane corocznie odpowiedzi podmiotów oceniane są przez CDP, a następnie wyniki publikowane są w raportach.

 

Mówiąc raporty, ma Pani na myśli zestawienie dostępne na stronie CDP, w którym można znaleźć m.in. takie firmy, jak Enea, Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON Polska Energia, czy Asseco i Comarch?

Dokładnie tak. Pod wskazanym linkiem znajduje się baza pełnych statusów ujawnień wszystkich firm, które zostały poproszone o wypełnienie kwestionariusza dla danego obszaru. Zawiera ona publiczne odpowiedzi firm, miast, stanów i regionów na kwestionariusze CDP w bieżącym roku i poprzednich latach. Statusy odpowiedzi widoczne w bazie to:

  • Submitted: Przesłał odpowiedź na niektóre lub wszystkie pytania.
  • Declined to participate: Odmówił udziału w projekcie.
  • Information provided: Dostarczył informacje istotne dla kwestionariusza, nie udzielił odpowiedzi.
  • No response: Nie odpowiedziała CDP w związku z zapytaniem.
  • See another: Odpowiedź jest objęta przez inną firmę, zwykle spółkę dominującą. Link do odpowiedzi wyświetli odpowiednie ujawnienie firmy macierzystej/spółki zależnej.

Na chwilę powrócę do naszej poprzedniej rozmowy i przedstawionej w niej tabeli. Jeśli w zestawieniu na stronie internetowej CDP wyszukamy przedsiębiorstwa zawarte we wspomnianym wykazie, poznamy odpowiedź, czy firmy te, w skutek przeprowadzonej kampanii, ujawniły informacje, o których udostępnienie zostały poproszone.

 

Przygotowując się do wywiadu, wyciągnęłam z listy (chyba) wszystkie firmy działające dla i w branży energetycznej. Przyjrzyjmy się więc powstałej w ten sposób tabeli. Co z niej mogą wyczytać nasi Czytelnicy?
Nazwa Odpowiedź Rok Status Punktacja
Spółki energetyczne
ENEA S.A. Climate Change 2022 2022 No Response F
Forests 2022 2022 No Response F
F
F
F
Water Security 2022 2022 No Response F
ENERGA SA Climate Change 2022 2022 Submitted D
ENERGA SA Water Security 2022 2022 No Response F
Grupa Azoty S.A. Climate Change 2022 2022 No Response F
Water Security 2022 2022 No Response F
Grupa Kęty S.A. Climate Change 2022 2022 Submitted D
Grupa Lotos S.A. Climate Change 2022 2022 No Response F
Water Security 2022 2022 No Response F
Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW) Climate Change 2022 2022 Submitted C
Forests 2022 2022 No Response F
Water Security 2022 2022 No Response F
KGHM Polska Miedź S.A. Climate Change 2022 2022 Submitted D
Forests 2022 2022 No Response F
Water Security 2022 2022 No Response F
Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. Climate Change 2022 2022 No Response F
Forests 2022 2022 No Response F
Polska Grupa Energetyczna (PGE) SA Climate Change 2022 2022 Submitted C
Water Security 2022 2022 Submitted C
Polski Koncern Naftowy ORLEN Climate Change 2022 2022 Submitted Not Available
Water Security 2022 2022 Submitted Not Available
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Climate Change 2022 2022 No Response F
Water Security 2022 2022 No Response F
TAURON Polska Energia S.A. Climate Change 2022 2022 Submitted D
Water Security 2022 2022 Submitted C
PKP Energetyka S.A. Climate Change 2022 2022 Submitted Not Available
Polenergia SA Climate Change 2022 2022 No Response F
Spółki dostarczające usługi i rozwiązania dla energetyki
Asseco Climate Change 2022 2022 No Response F
ComArch SA Climate Change 2022 2022 Submitted D
Orange Polska SA Climate Change 2022 2022 See Another A-

Wskazane powyżej firmy zostały poproszone przez CDP o ujawnienie informacji w trzech obszarach: wpływ na klimat (Climate Change), bezpieczeństwo wodne (Water Security) oraz lasy (Forests).

Tabela pokazuje, na który kwestionariusz odpowiedział (Submitted), bądź odmówił odpowiedzi (No Response), dany podmiot w roku 2022.

 

Jak mamy rozumieć zastosowaną punktację?

Punktacja odzwierciedla cztery stopnie na skali, przechodząc od D- aż do A, z zamiarem zapewnienia firmom przestrzeni do zrobienia postępu krok po kroku w kolejnych latach. Wynik F, jaki przeważa w Pani tabeli w kolumnie z punktacją, jest w rzeczywistości oceną za brak odpowiedzi na prośbę o zaraportowanie. F jest więc przyznawane firmom, które nie ujawniły informacji przez CDP.

Firmy, które zdecydowały się na ujawnienie informacji przez CDP po raz pierwszy i wypełnią pełną wersję kwestionariusza, mają możliwość uzyskania prywatnej oceny punktowej. Pozwala to na zapoznanie się z całym procesem oraz sprawdzenie swoich wyników przed oficjalnym udostępnieniem informacji interesariuszom. We wskazanym przypadku w miejscu oceny widnieje „Not Available”.

Podejście do oceny CDP zobrazowane jest na poniższym schemacie.

 

"Przestrzeń do zrobienia postępu krok po kroku w kolejnych latach" – co to oznacza?

Odpowiadające przedsiębiorstwa są oceniane na czterech kolejnych poziomach, które reprezentują kroki, przez jakie przechodzą w kierunku zarządzania środowiskiem. Poziomy te to: ujawnienie, świadomość, zarządzanie i przywództwo. Firmy muszą osiągnąć określony pułap na każdym z poziomów, zanim przejdą do następnego.

Przykładowo, firma nie może być oceniona na poziomie przywództwa, jeśli uzyskała słabą ocenę za zarządzanie. Umożliwia to holistyczne spojrzenie na to, co firma musi zrobić, aby stopniowo poprawiać się w różnych obszarach, zamiast bycia wzorem tylko w jednym obszarze.

Podmioty, które wykazały się przywództwem środowiskowym, ujawniając działania dotyczące zmian klimatycznych, wylesiania lub bezpieczeństwa wodnego i otrzymały w którymś z tych obszarów ocenę A, umieszczane są na publikowanej co roku tzw. „Liście A”.

 

Czy firma, która uzyskała ocenę A może "usiąść na laurach"?

CDP podkreśla, że przedsiębiorstwa, które uzyskały ocenę A, nie kończą swojej ekologicznej podróży, lecz należą do najbardziej przejrzystych, jeśli chodzi o ujawnianie informacji i działania w zakresie zmian klimatycznych, wylesiania lub bezpieczeństwa wodnego.

Jak pokazuje metodologia oceny CDP, droga do uzyskania poziomu A związana jest z doskonaleniem w poszczególnych obszarach. Każde pytanie w kwestionariuszu jest oceniane pod kątem ujawnienia. Firmy, które uzyskały ocenę D osiągnęły wymagany poziom ujawniania informacji, jednak D-/D to tylko punkt wyjścia dla organizacji, które chcą wykazać, że rozpoczęły swoją ekologiczną podróż. Aby osiągnąć wyższą ocenę, przedsiębiorstwa muszą wykazać konkretne działania w kierunku zrównoważonego rozwoju. Ocenia się m.in. czy podmiot bada swój wpływ na zmiany klimatu, cele i strategie dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, zarządzanie ryzykiem związanym z klimatem, czy monitorowanie postępów w osiąganiu wyznaczonych celów.

Aby uzyskać ocenę A od CDP, organizacje muszą wykazać się przywództwem środowiskowym, ujawniając swoje działania, najlepszymi praktykami w zakresie strategii i działań uznanymi przez ramy takie, jak TCFD, Accountability Framework i inne. Oprócz wysokich wyników na wszystkich innych poziomach, firmy te będą podejmować działania takie, jak wyznaczanie celów opartych na podstawach naukowych (SBT), czy tworzenie planu transformacji klimatycznej dla wszystkich istotnych operacji, łańcuchów dostaw i towarów.

 

Czy rozpoczęcie raportowania i poprawa kolejnych ocen przyznanych przez CDP jest łatwa dla firm? Co mogą zrobić, aby przyspieszyć swoje działania na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju?

Wymienione wyżej działania, a co za tym idzie osiągnięcie satysfakcjonującej oceny CDP, a nawet samo rozpoczęcie ujawniania informacji, stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw. Podejmując się raportowania, firmy mogą, a wręcz powinny, skorzystać z pomocy akredytowanych dostawców usług CDP. Bowiem przejście na działalność zeroemisyjną wymaga kompleksowego podejścia i długoterminowej strategii. Uzyskanie rzetelnych analiz gwarantuje przedsiębiorstwom współpraca z zaufanym partnerem, który posiada doświadczone grono specjalistów. Taką firmą jest właśnie VIVERNO.

Co istotne, VIVERNO to w 100% polską firmą, która oferuje wsparcie zarówno w raportowaniu informacji do CDP (jesteśmy pierwszym w naszym kraju akredytowanym dostawcą rozwiązań w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla CDP), jak i w podjęciu odpowiednich kroków skutkujących uzyskaniem wyższej oceny. W ramach naszej działalności zajmujemy się wsparciem przedsiębiorstw i organizacji w optymalnym dla nich i klimatu przejściu transformacji energetycznej oraz w dążeniu do neutralności klimatycznej poprzez m.in. analizę i redukcję śladu węglowego, inwestycje w zieloną energię, czy poprawę efektywności energetycznej. Zapraszam Państwa Czytelników do kontaktu z naszymi ekspertami. Chętnie podejmiemy kolejne wyzwania na rzecz poprawy środowiska.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

fot.: freepik

 

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy ARTSMART Izabela Żylińska. Więcej w
Regulaminie.