Breaking news
Bezwietrzny i pochmurny czerwiec spowodował spadek produkcji energii z OZE w całej Unii Europejskiej.

innogy Polska we współpracy ze SpotData przygotowała raport pt. „Megatrendy zmieniające przemysł. Polskie firmy produkcyjne na tle globalnych megatrendów przemysłowych”, w którym identyfikuje i analizuje najważniejsze trendy i wyzwania dla sektora przemysłowego. Wśród najważniejszych czynników rozwoju przemysłu na światowych rynkach wymienić należy transformację klimatyczną, transformację cyfrową i transformację organizacyjną. Kluczowym obszarem zmian w polskich firmach, w wyniku transformacji klimatycznej, jest efektywność energetyczna oraz zwiększanie udziału energii pochodzącej z OZE w procesach produkcyjnych i ogólnym zużyciu.

Zaprezentowane w materiale trzy kluczowe megatrendy oddziałujące na światowy przemysł, zdefiniowane zostały na podstawie analizy eksperckiej raportów zintegrowanych i finansowych 150 największych firm przemysłowych na świecie. Dzięki takiemu podsumowaniu była możliwa również ocena sytuacji polskich firm i ich gotowości do dostosowania się do globalnych zmian w przemyśle.

Kluczowe trendy zmieniające przemysł
Według ekspertów, można wyróżnić następujące kluczowe megatrendy wpływające na zmianę oblicza światowego przemysłu: transformację klimatyczną, automatyzację i cyfryzację oraz transformację organizacyjną.

Niezwykle istotne wobec transformacji klimatycznej jest stałe podnoszenie efektywności energetycznej przemysłu. Nabiera to dodatkowego znaczenia, kiedy mówimy o polskim, niezwykle energochłonnym rynku. Ma to także znaczenie przy stałym zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii. Dodatkowym czynnikami zachęcającymi do szybkiego wprowadzania zmian w tym obszarze są rosnące ceny energii i trendy społeczne, kładące nacisk na  ochroną klimatu.

Rozwiązania z obszaru automatyzacji i cyfryzacji umożliwiają przedsiębiorstwom zdobywanie przewagi konkurencyjnej nie tylko na lokalnych rynkach. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu i analizie danych, procesy produkcyjne są łączone w samouczące się i hiperwydajne, inteligentne systemy, które płynnie integrują wszystkie etapy łańcucha produkcji i dostaw.

Z kolei ze względu na przenoszenie wielu transakcji do świata cyfrowego, przedsiębiorstwa z obszaru przemysłu muszą odpowiednio dostosować i zmienić sposób organizacji łańcuchów dostaw. Model B2B zmienia się w B2B2C, w którym firmy przemysłowe nie będą kierowały swoich produktów wyłącznie do klientów biznesowych, ale również do klientów końcowych.

Wyniki pracy ekspertów innogy oraz analityków SpotData pokazują, że sytuacja polskiego przemysłu wydaje się być w obecnej sytuacji korzystna. Jest on lepiej przygotowany na globalne zmiany pod względem organizacyjnym niż pod względem technologicznym.

Rozwiązania szyte na miarę potrzeb branży
W odpowiedzi na potrzeby branży przemysłowej, na rynku pojawiają się nowe rozwiązania. Firma innogy udostępnia wiele produktów i usług, umożliwiających optymalizację zużycia energii, a tym samym zmniejszenie kosztów produkcji.

Jednym z oferowanych przez innogy rozwiązań są długoterminowe umowy na zakup energii odnawialnej, czyli tzw. umowy PPA, które zawierane są pomiędzy odbiorcami, a wytwórcami OZE na okres 15-20 lat. Kontrakty PPA mogą zapewnić długoterminową dostawę energii z odnawialnych źródeł, po atrakcyjnej, z góry ustalonej cenie. Poza uniezależnieniem się od ryzyka wzrostu cen energii pochodzącej z tradycyjnych, wysokoemisyjnych źródeł, stanowią widoczny wkład w rozwój zielonej energetyki i są potwierdzeniem długofalowej równoważonej strategii przedsiębiorcy.

Z kolei z myślą o firmach, które chcą zwiększyć swoją efektywność energetyczną, innogy oferuje autorski system monitoringu mediów bit.B. System ten pozwala zidentyfikować najbardziej energochłonne urządzenia, co w konsekwencji z jednej strony niesie możliwość ograniczenia kosztów, a z drugiej stwarza okazję do optymalizacji procesów.

- innogy Polska dynamicznie reaguje na zmiany zachodzące na rynku energetycznym, wprowadzając do oferty produkty i usługi odpowiadające najnowszym trendom krajowym i globalnym. Rozumiemy wyzwania, z którymi musza się mierzyć nasi Klienci, dlatego tworzymy rozwiązania przyjazne środowisku, skupiając się na pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł i poprawiające efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Ich zastosowanie może w realny sposób przełożyć się na wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu na światowych rynkach – mówi Małgorzata Eull, innogy Polska.

W raporcie przedstawione zostały również opinie Prezesa firmy Velux Polska oraz Dyrektora Generalnego Grupy Vox na temat dobrych praktyk i wdrożonych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw w Polsce.

Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj: www.innogy.pl/raport-przemysl.

Źródło: media.mslgroup.pl