Breaking news
PILNE! 1 czerwca 2021 r. Prezydent podpisał ✍️ Ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ✍️, która m.in. wdraża harmonogram instalacji inteligentnych liczników i ureguluje kwestie związane z magazynami energii.

Na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki został opublikowany raport zawierający zbiorcze informacje dotyczące wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji lub małej instalacji (art. 17 ustawy o odnawialnych źródłach energii) w 2018 r.

Na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki został opublikowany raport zawierający zbiorcze informacje dotyczące wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji lub małej instalacji (art. 17 ustawy o odnawialnych źródłach energii) w 2018 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, na stronie internetowej URE opublikowany został zbiorczy raport roczny zawierający:

1) wykaz wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji,

2) informację o łącznej ilości energii elektrycznej:

  a) wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji;

  b) sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu energii elektrycznej, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej.

POBIERZ RAPORT 2018: https://bip.ure.gov.pl/download/3/10945/Raport-art17OZE-www.pdf

Łączna ilość energii elektrycznej wytworzonej z OZE [MWh]:

  • hydroenergia 109 639,733
  • energia wiatru 9 994,875
  • energia promieniowania słonecznego 27 514,328
  • biogaz inny niż biogaz rolniczy 60 794,124
  • biomasa 501,329

Łączna ilość energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z OZE i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej [MWh]:

  • hydroenergia 100 693,540
  • energia wiatru 9 127,324
  • energia promieniowania słonecznego 15 069,715
  • biogaz inny niż biogaz rolniczy 17 055,445
  • biomasa 337,708

Źródło: ure.gov.pl