Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

Komentarz Polskiej Spółki Gazownictwa do prac UOKiK związanych z postępowaniem wyjaśniającym naruszenie prawa konkurencji w ramach dostawa gazomierzy na rzecz krajowego operatora systemu dystrybucyjnego gazu.

 

canvaRedakcja Smart-Grids.pl poprosiła Departament Komunikacji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o o komentarz odnośnie prowadzonego przez UOKiK postępowania wyjaśniającego, o którym pisaliśmy w artykule: Zmowa przetargowa przy dostawie gazomierzy? Poniżej przedstawiamy przesłane do Spółki pytania wraz z uzyskanymi odpowiedziami.

 

Smart-Grids.pl: Czy mieli Państwo jakieś podejrzenia dotyczące naruszenia prawa konkurencji podczas przeprowadzania po 1 stycznia 2017 r. postępowań o udzielanie zamówień publicznych na dostawę gazomierzy miechowych? Jeśli tak, czy było prowadzone postępowanie wyjaśniające? Z jakim skutkiem? Jeśli nie, co było tego powodem?

Polska Spółka Gazownictwa: Polska Spółka Gazownictwa w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym także w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w przypadku powzięcia podejrzeń w tym zakresie stosuje się do przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Postępowanie wyjaśniające UOKiK prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Polska Spółka Gazownictwa nie ma statusu strony.

 

Czy zgadzają się Państwo z potrzebą przeprowadzenia przez UOKiK postępowań wyjaśniających?

Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określają przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Prezes UOKiK jest uprawniony na mocy ww. ustawy do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu wstępnego ustalenia czy nastąpiło naruszenie przepisów ustawy uzasadniające wszczęcie postępowania antymonopolowego. Celem postępowania wyjaśniającego jest ochrona konkurencji, a więc jest to działanie w interesie publicznym.

 

Czy współpracują Państwo z UOKiK, aby jak najszybciej zakończyć postępowanie wyjaśniające?

Polska Spółka Gazownictwa współpracuje z Prezesem UOKiK w każdej  sprawie, w której organ ten się do niej zwróci.

 

fot.: canva