Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

Obroty energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego wyniosły 4 227 807 MWh, co oznacza ponowny wzrost r/r aż o kilkadziesiąt procent – w lipcu 2023 r. dokładnie o 85,6. Po raz szósty w tym roku obroty miesięczne na tym rynku przekroczyły 4 TWh.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 2023 r. 10 281 974 MWh, co oznacza spadek o 14,2 proc. w stosunku do lipca 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lipcu br. na poziomie 551,46 zł/MWh i jest to wzrost o 0,53 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w lipcu 2023 r. 655,66 zł/MWh, co stanowi spadek o 5,98 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu br.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lipcu 2023 r. transakcje o wolumenie 8 913 971 MWh, co stanowi wzrost r/r o 27,6 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 150,12 zł/MWh i jest o 3,13 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w lipcu br. 250,60 zł/MWh, czyli o 7,15 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu br.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w lipcu 2023 r. na poziomie 1 267 710 MWh, co stanowi spadek r/r o 26,4 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 168,37 zł/MWh i jest to spadek o 24,20 zł/MWh względem czerwca 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalały w lipcu 2023 r. o 1,0 proc. r/r, do poziomu 4 247 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 093,93 zł/toe, co oznacza spadek względem czerwca br. o 116,68 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w lipcu 2023 r. 3 547 290 MWh, co oznacza wzrost o 5,1 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 12,45 zł/MWh i stanowi to spadek o 3,53 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 10 281 974 13 032 025 11 986 922
RDB (RTG) 250 137 508 078 103 742
RDN (RTG) 4 227 807 4 757 313 2 278 294
RTPE (OTF) 5 804 029 7 766 633 9 604 886

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 8 913 971 7 725 047 6 988 288
RDBg (RTG) 129 570 188 153 160 239
RDNg (RTG) 904 824 668 520 816 600
RTPG (OTF) 7 879 577 6 868 374 6 011 449

 

Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 1 267 710 2 006 250 1 722 753
zielone certyfikaty 1 240 120 1 970 658 1 681 830
sesje RPM (RTG) 449 716 470 502 520 323
sesje RTPM (OTF) 0 0 0
TP na RPM (RTG) 790 404 1 500 156 1 161 507
błękitne certyfikaty 27 590 35 592 40 923
sesje RPM (RTG) 20 781 33 413 25 655
TP na RPM (RTG) 6 809 2 179 15 269

 

Prawa majątkowe   dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe) Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe)
RAZEM 4 247 20 974 4 287
sesje RPM (RTG) 4 245 18 209 4 287
TP na RPM (RTG) 2 2 765 0

 

Gwarancje pochodzenia  energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 3 547 290 6 515 395 3 374 560
OZE 3 547 290 6 515 395 3 374 560
kogeneracja 0 0 0

 

Źródło: tge.pl